تعداد مقالات: 363
1. بررسی ارتباط ابعاد شخصیتی با امید به زندگی در افراد مبتلا به HIV

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 1-14

فریده حسین ثابت؛ متین فائزی پو


4. تاثیرآموزش حقوق متقابل والد – فرزند از دیدگاه آموزه‌های اسلامی بر کاهش تعارضات والد- فرزند

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 1-16

طاهره جباری؛ معصومه اسمعیلی؛ آتوسا کلانتر هرمزی


5. آسیب شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه قرآن

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 1-15

10.22054/qccpc.2014.1682

ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان


8. اثر بخشی شناخت درمانی به سبک مایکل فری بر کاهش افسردگی زنان زندانی استان تهران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 1-20

10.22054/qccpc.2015.4267

فرامرز سهرابی؛ طیبه سنگ پهنی؛ احمد برجعلی


9. تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره‌ی کارشناسی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 1-27

10.22054/qccpc.2015.4419

محمد رضا فلسفی نژاد؛ محسن عزیزی ابرقوئی؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ فریبرز درتاج


14. بررسی اثربخشی معنادرمانی بر ارتقای هویت افراد

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 1-16

10.22054/qccpc.2013.5913

ابوالقاسم مهری نژاد؛ سارا رجبی مقدم


21. درآمدی بر سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 1-10

10.22054/qccpc.2013.6082

سیدصدرالدین شریعتی


23. نگاهی به خرافه پرستی در ایران و جهان و راهکار تربیتی مواجهه با آن.

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 1-26

10.22054/qccpc.2016.6721

سید صدرالدین شریعتی؛ سپیده انصافی مهربانی


24. مفهوم شناسی تطبیقی عزت نفس در قرآن و روانشناسی انسان‌گرا

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 1-32

10.22054/qccpc.2016.6786

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ پیمان کمالوند