دبیرخانه نشریه علمی فرهنگ مشاوره و روان درمانی

مدیر داخلی نشریه: دکتر ابراهیم نعیمی عضو هیأت علمی گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

کلیه فرآیندهای نشریه از طریق سامانه و به صورت غیر حضوری انجام می شود.

در صورت نیاز از طریق پست الکترونیکی درخواست خود را ارسال فرمائید.


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image