تماس با ما

دبیرخانه نشریه علمی فرهنگ مشاوره و روان درمانی

جناب آقای دکتر ابراهیم نعیمی

کلیه فرآیندهای نشریه از طریق سامانه و به صورت غیر حضوری انجام می شود.

در صورت نیاز از طریق پست الکترونیکی درخواست خود را ارسال فرمائید.


CAPTCHA Image