اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1970
تعداد پذیرش 261
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1537
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1109

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 426
تعداد مشاهده مقاله 604967
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 623293
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 154 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 100 روز
درصد پذیرش 13 %