اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1815
تعداد پذیرش 234
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1420
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1022

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 399
تعداد مشاهده مقاله 528572
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 557998
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 155 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 89 روز
درصد پذیرش 13 %