آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2302
تعداد پذیرش 302
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1761
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1267

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 467
تعداد مشاهده مقاله 868832
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 815172
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 158 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 121 روز
درصد پذیرش 13 %