اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1751
تعداد پذیرش 221
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1369
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 981

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 386
تعداد مشاهده مقاله 508643
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 537039
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 88 روز
درصد پذیرش 13 %