اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1583
تعداد پذیرش 198
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1219
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 865

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 363
تعداد مشاهده مقاله 422385
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 432999
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 160 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 58 روز
درصد پذیرش 13 %