اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2071
تعداد پذیرش 280
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1622
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1166

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 444
تعداد مشاهده مقاله 684725
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 681393
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 156 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز
درصد پذیرش 14 %