اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1699
تعداد پذیرش 208
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1326
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 952

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 373
تعداد مشاهده مقاله 487507
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 506338
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 159 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 87 روز
درصد پذیرش 12 %