اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1886
تعداد پذیرش 240
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1469
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1059

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 405
تعداد مشاهده مقاله 560870
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 584889
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 154 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 96 روز
درصد پذیرش 13 %