نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

       تحقق خانواده سالم، مستلزم برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است. از اینرو ، سالم سازی اعضای خانواده و رابطه هایشان ، بی گمان اثرات مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آنچه که مشاهده می شود اکثر مراجعین به مراکز مشاوره خانواده ، برای دریافت خدمات در حوزه خانواده و بویژه حل تعارضات بین همسران می باشد. افزایش فزاینده آمار طلاق که بدلیل تعارضات درون خانواده و ناتوانی در حل این تعارضات منجر به جدایی همسران از یکدیگر می­ شود. در راستای بومی­ سازی نظریه­ ها و روش ­های مشاوره در کشور، پژوهش حاضر برنامه­ ریزی و برای استخراج یک الگوی مشاوره­ ای در جهت حل تعارضات زناشویی برپایه آیات قرآن کریم و تفاسیر مرتبط با استفاده از روش کتابخانه­ ای و به روش تحلیل محتوا به انجام رسیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing educational pattern for couple’s conflicts extracted from gender attributes

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Naeimi 1
  • Seyyed Sadrodin Shariati 2

1 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Marital life is one of the most globalized institutes of human being, formed by two persons with different capacities and talents, different needs and interests, in a word different personalities. Achieving an intact family apparently relies on marital life health and favorable relationship between couple. Therefore, making couple’s life healthy will surely lead to positive effects. In present research, using two research methods (conceptual analyze and hermeneutic) researcher intends to understand the subject being studied (gender attributes) well, using qualitative method potentials and to provide characteristics of a conflict-solving pattern for couple based gender attributes. Population of the research was equal with sampling.
The question of this research includes:  1- what is gender attributes in women and men? 2- what is counseling pattern based on gender attributes. The results showed two general perspective and 8 sub perspective that ends to a pattern from Quran views. In this pattern, there is conflict resources, conflict signs and conflict resolution styles based on beliefs as central principles.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender attributes
  • marital conflicts
  • Pattern
  • gender approaches