بررسی میانجی های درمانی و اثربخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه کردستان

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبابی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میانجی های درمانی و اثربخش درمان پذیرش و تعهد و ارائه ی راه حل هایی به منظور بهینه سازی شیوه های درمانی اختلال اضطراب فراگیر، انجام شد. نمونه ی پژوهش شامل پنج نفر بود که از نظر سن، جنس، سابقه ی ابتلا به بیماری و همبودی با افسردگی، متفاوت بودند و با استفاده از روش « نمونه گیری هدفمند» از بین 36 نفر عضو جامعه (شامل مراجعان 25 تا 60 سال مراکز مشاوره و بهداشتی و درمانی شهر سنندج در تیر و مرداد ماه 1389) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از SCID-I ، پرسشنامه ی بالینی چندمحوری میلون، پرسشنامه ی پذیرش، پرسشنامه ی زندگی مبتنی بر ارزش و پرسشنامه ی اختلال اضطراب فراگیر، نتایج پژوهش نشان داد که درمان موثر است و متغیرهای پذیرش و زندگی مبتنی بر ارزش به عنوان میانجی درمانی عمل میکنند. مدل میانجی های درمانی نیز براساس روند تغییر متغیرهای پژوهش ترسیم گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the therapy mediations and the effect of therapy commitment in the reduction of the symptoms of general anxiety disorder

نویسندگان [English]

  • reza mohdehi 1
  • ahmad e'temadi 2
چکیده [English]

Despite of valid findings about the effectiveness of new treatments of generalized anxiety disorder there is still more unanswered questions about understanding the mediators of these treatments .This study was conducted with the purpose of investigation in therapy mediations and the effect of therapy commitment in the reduction of the symptoms of general anxiety disorder and present solutions for improvement of its treatments. A mixture of qualitative (case study) and quantitative methods (Single case experimental design of AB type) were used. The population was consisted of clients (25 to 60) visited the counseling and health centers in Sanandj on June and July of 2010. The statistical sample was five participants with a different age, gender, duration of disorder and having depression. The SCID-I (a semi structured diagnostic interview), Acceptance (AAQ-REV-19 scale), Valued-life (VLQ) and GADQ-IV questionnaires were used.The findings show that this kind of treatment is effective and the variants of " Acceptance", "Value of life" work as the mediations. As a matter of evidence, some models of the change of mediation in treatment based on on the variation of research are inscribed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Generalized Anxiety Disorder (GAD)
  • change mediator