تعداد مشاهده مقاله

561,647

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

585,377

نسبت مشاهده بر مقاله

1386.78

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1445.38

تعداد مقالات ارسال شده

1,886

تعداد مقالات رد شده

1,469

درصد عدم پذیرش

78

تعداد مقالات پذیرفته شده

240

درصد پذیرش

13

نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی یک نشریه علمی با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران و با همکاری صمیمانه انجمن مشاوره ایران به عنوان فعال ترین و برترین انجمن علمی تخصصی کشور منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مشاوره و روان درمانی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مشاوره و روان درمانی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه علمی دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

شماره جاری: دوره 13، شماره 49، بهار 1401، صفحه 1-300 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تدوین مولفه های بخشایش زوجین با رویکرد اسلامی

صفحه 1-30

10.22054/qccpc.2021.62719.2760

محمد کاویانی؛ مجتبی فرهوش؛ محمد فرهوش؛ مجتبی حافظی


ابر واژگان