نویسنده = عبدالله شفیع آبادی
الگوی مفهومی راهبردهای مقابله ای در مواجهه با مسئولیتهای زنان سرپرست خانوار:یک مطالعه پدیدارشناختی

دوره 14، شماره 53، فروردین 1402، صفحه 179-214

10.22054/qccpc.2020.51419.2365

فهیمه قشقایی؛ علی دلاور؛ جواد خلعتبری؛ عبدالله شفیع آبادی


مدل یابی ساختارى قدرت ایگو با موفقیت شغلی و میانجیگری رضایت زناشویی و عزت نفس

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 213-238

10.22054/qccpc.2020.39064.2056

آرزو شکری؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فریده دوکانه ای فرد


اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم

دوره 11، شماره 41، فروردین 1399، صفحه 117-138

10.22054/qccpc.2020.37861.2025

سمیرا طاوسی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی


نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

دوره 9، شماره 36، دی 1397، صفحه 51-75

10.22054/qccpc.2018.35734.1964

یاسر آزاد؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ محمد ربیعی


بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام ‌های زبان مشارکتی بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو

دوره 5، شماره 18، تیر 1393، صفحه 137-158

بتول حامدی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ شکوه نوابی نژاد؛ علی دلاور


دانشگاه کارآفرین و توسعه صنعتی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 135-145

10.22054/qccpc.2011.5905

عبدالله شفیع آبادی