نویسنده = عبدالله شفیع آبادی
تعداد مقالات: 16
2. اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ششم دبستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22054/qccpc.2020.40874.2104

حمیده اعتصامی؛ عبدالله شفیع آبادی


3. الگوی مفهومی راهبردهای مقابله ای در مواجهه با مسئولیتهای زنان سرپرست خانوار:یک مطالعه پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22054/qccpc.2020.51419.2365

فهیمه قشقایی؛ علی دلاور؛ جواد خلعتبری؛ عبدالله شفیع آبادی


4. مدل یابی ساختارى قدرت ایگو با موفقیت شغلی و میانجیگری رضایت زناشویی و عزت نفس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22054/qccpc.2020.39064.2056

آرزو شکری؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فریده دوکانه ای فرد


5. اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 117-138

10.22054/qccpc.2020.37861.2025

سمیرا طاوسی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی


7. نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 51-75

10.22054/qccpc.2018.35734.1964

یاسر آزاد؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ محمد ربیعی


12. بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام ‌های زبان مشارکتی بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 137-158

بتول حامدی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ شکوه نوابی نژاد؛ علی دلاور


15. دانشگاه کارآفرین و توسعه صنعتی

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 135-145

10.22054/qccpc.2011.5905

عبدالله شفیع آبادی