1. مقایسه سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانه‌های اختلالات درونی‌سازی و برونی‌سازی شده

فاطمه باقری؛ زینب خانجانی؛ تورج هاشمی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، ، صفحه 135-170

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.53669.2470

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای سوگیری توجه نسبت به تهدید بین اختلالات درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده بود. ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای، به والدین 700 نفر از کودکان پسر رده سنی 12-11 سال مقطع ابتدایی در شهرستان تبریز پرسشنامه سی بی سی آل ارائه شد و از بین این تعداد 80 کودک که مبتلا به اختلالات افسردگی، اضطراب، ...  بیشتر

2. اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استعاره های مثنوی معنوی بر ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان دختر افسرده

فاطمه اصلاحی فرشمی؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ جواد خلعتبری

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، ، صفحه 171-204

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.55376.2539

چکیده
  ‌پژوهش‌حاضر با هدف تعیین اثر‌بخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی براستعاره‌های مثنوی معنوی بر بهبود ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان افسرده دختر صورت گرفت. ابتدا جهت استخراج استعاره های مثنوی معنوی، از تحلیل محتوای کیفی جهت دار (رهنمودی) و تحلیل محتوای کمی با نرم افزار MAXQDA استفاده شد. کدهای شناسایی شده به روش پایایی کدگزاران توسط ...  بیشتر

3. اثربخشی آموزش مفاهیم رویکرد وحدت مدار بر کاهش علائم افسردگی و افزایش بهزیستی معنوی مادران داغدیده

زهرا سوادی؛ بهمن بهمنی؛ علی زاده محمدی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، ، صفحه 259-280

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.47787.2240

چکیده
  مرگ فرزند یکی از دردناک ترین بحران هایی است که والدین تجربه می کنند. آن ها در پی این فقدان، با آسیب های متعددی روبه رو می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم رویکرد وحدت مدار بر کاهش علائم افسردگی و افزایش بهزیستی معنوی مادران داغدیده بود. در این پژوهش از طرح مطالعه تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه ای بهره گرفته شد. جمعیت ...  بیشتر

4. اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطاف پذیری شناختی، کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی

محمدنبی صالحی؛ کیومرث بشلیده

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، ، صفحه 183-216

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50615.2338

چکیده
  این پژوهش باهدف اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطاف‌پذیری شناختی، کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام انجام گرفت. روش پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام در سال 1397 ...  بیشتر

5. پیش بینی افسردگی و افکار خودکشی زنان دارای همسر معتاد بر اساس استرس ادراک شده و ناگویی خلقی

ستاره جانی؛ اکبر عطادخت

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، ، صفحه 217-236

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50957.2350

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی افسردگی و افکار خودکشی زنان دارای همسر معتاد بر اساس استرس ادراک‌شده و ناگویی خلقی می­باشد. روش پژوهش حاضراز نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل دارای همسر معتاد در شهرستان پارساباد در سه‌ماهه سوم سال 1398 بود (N=216). 124 زن دارای همسر معتاد به‌عنوان نمونه و با روش در دسترس انتخاب ...  بیشتر

6. موسیقی قرآن‌: راهبردی اثربخش در کاهش علائم افسردگی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان خوابگاهی

رضا میرعرب رضی؛ مریم طالبی؛ علیرضا بادله

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 73-96

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.49523.2306

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر موسیقی و آوای قرآن‌کریم بر میزان افسردگی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان‌‌ خوابگاهی انجام شد. روش: در قالب یک طرح آزمایشی پیش‌آزمون/ پس‌آزمون/ پیگیری با گروه کنترل، از بین جامعه‌ی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه مازندران، بر اساس توزیع نمرات سیاهه‌ی افسردگی بک (BDI) و پرسشنامه خودکارآمدی بندورا، ...  بیشتر

7. مطالعه‌ای اکتشافی درباره رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی

محمدحسین سالاری فر؛ منصور صالحی؛ زینب سیار فرد

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50183.2323

چکیده
  چکید اختلال افسردگی اساسی یکی از شایعترین اختلالات روانی است. افسردگی با ناامیدی ، درماندگی و خطاهای شناختی سازمان یافته در اندیشه همراه است. خودکشی یک مشکل عمده بهداشت عمومی است و میزان خودکشی در جوامع رو به افزایش است. به همین دلیل ، یافتن پیش بینی کننده و عوامل مؤثر در افسردگی بسیار مهم است. این تحقیق با هدف ارزیابی رابطه فراشناخت ...  بیشتر

8. اثر بخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده

یاسر رضاپور؛ مریم ذاکری

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 49-70

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.40602.2095

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده انجام گرفت. این پژوهش در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی همراه با طرح خطوط پایه چندگانه انجام شد. نمونه این پژوهش دو زن دارای تشخیص افسردگی از بین مراجعه کنندگان اورژانس اجتماعی شهرستان بادرود بود که تحت 12 جلسه درمان ...  بیشتر

9. اثر بخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی بر کیفیت زندگی در بیماران سرطانی

سجاد رویین تن؛ شهدخت آزادی؛ همایون افشین؛ ناصر امینی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 221-242

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.38404.2043

چکیده
  سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیرطبیعی سلول‌ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می‌شود. بیمـاران سـرطانی دچـار مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی می‌شوند که ممکن است این مشکلات باعث اختلال درروند کیفیت زندگی آنـان گـردد. این پژوهش باهدف اثربخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی در افزایش کیفیت زندگی، در بیماران مبتلابه ...  بیشتر

10. تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.16989.1394

چکیده
  زمینه: به تازگی، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، رابطه‌ی میان سبک زندگی افراد و بیماری‌های گوناگون توجه بسیاری را به خود جلب کرده ‌است. یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف نیز، سلامت روانی و اجتماعی آن جامعه است. هدف: در همین راستا هدف پژوهش حاضر تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی و برازش ...  بیشتر

11. نقش واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان

فرامرز سهرابی؛ افسانه دارابی؛ ناهید راستگو؛ محمد جلالوند؛ یوسف اعظمی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.5889

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه‌گرى طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و افسردگی می‌باشد. گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی در سال 91-92 بود. این گروه نمونه به شیوه‌ى خوشه‌اى چندمرحله‌اى برگزیده شدند. به منظور گردآورى اطلاعات از سه مقیاس افسردگى بک ...  بیشتر

12. سوگیری توجه نسبت به چهره‌های هیجانی در افراد افسرده

بیتا آجیل چی؛ حسن احدی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.6093

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات اخیر حاکی از آن است که افراد افسرده دچار سوگیری توجه به محرک‌های منفی هستند، در این راستا، مطالعه حاضر با هدف مقایسه سوگیری توجه در افراد افسرده و همتایان سالم انجام شد. روش: مطالعه حاضر یک پژوهش تحلیلی از نوع علی مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری آن کلیه افراد افسرده مراجعه‌کننده به یک کلینیک روان‌شناسی در شهر تهران ...  بیشتر

13. اثربخشی آموزش مدیریت خودگویی در کاهش میزان افسردگی دانش‌آموزان دبیرستانی

عاطفه احمدی؛ فرامرز سهرابی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 99-112

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.6097

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مدیریت خودگویی در کاهش میزان افسردگی دانش‌آموزان بود. نمونه این پژوهش که متشکل از 30 نفر از دانش‌آموزان دختر افسرده دبیرستانی بود که به شیوه نمونه‌برداری تصادفی خوشه‌ای از جامعه آماری دبیرستان‌های شهر اراک انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند. یک گروه شامل 15 نفره به عنوان گروه آزمایش ...  بیشتر

14. اثربخشی آموزش تکنیک تجربی طرحواره درمانی بر روی طرحواره های افراد افسرده

سعید طباطبائی برزکی؛ فرامرز سهرابی

دوره 3، شماره 11 ، پاییز 1391، ، صفحه 75-86

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6079

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی طرحواره های ناسازگار اولیه افراد افسرده و تعیین اثر آموزش و اجرای تکنیک های تجربی روی طرحواره های افراد افسرده صورت گرفت،در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و با اجرای خرده مقیاس افسردگی، از مقیاس 21 سوالی افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) 30 نفر به عنوان افراد افسرده و 30 نفر به عنوان غیرافسرده ...  بیشتر

15. فرا تحلیل مقایسه اثربخشی درمانهای دارویی و مداخلات روانشناختی بر میزان نشانه های افسردگی

الهام آقایی؛ سمیه جمالی

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6068

چکیده
  هدف: در سالهای اخیر، روان شناسان و پزشکان در زمینه افسردگی به دنبال ارزیابی و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روان شناختی و درمانهای دارویی بوده اند، در این خصوص، فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روشهای درمان را مشخص مینماید، روش: پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده الگوی پژوهشی فراتحلیل، ...  بیشتر

16. تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و معنادرمانگری بر کاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان

ناصر یوسفی

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 137-158

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6074

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دو روی آورد شناخت درمانی مذهب محور و معنادرمانگری در کاهش نشانگان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب دانشجویان صورت گرفت. روش: جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه کردستان بود که از این جامعه 90 دانشجو به شیوه تصادفی انتخاب شدند، با استفاده از فهرست تجدید نظر شده نشانه های ...  بیشتر

17. مقایسه حافظه کاری عاطفی در دو گرونه زنان افسرده و غیرافسرده

زهرا بهجتی؛ محمود خباز

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6061

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه حافظه کاری عاطفی در دو گروه زنان افسرده و غیرافسرده صورت گرفت، روش: در این پژونهش 27 زن افسرده با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شده و سپس 27 زن غیرافسرده با آنها براساس سن و تحصیلات همتا شدند، داده ها با استفاده از پرسش نامه ی افسردگی بک و تکلیف رایانه ای n تعداد به عقب به دست آمد و با استفاده ...  بیشتر

18. اثر بخشی درمان خاطره پردازی انسجامی و ابزاری بر کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان

فرامرز سهرابی؛ حسن کریمی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 125-148

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5883

چکیده
  افسردگی در بین سالمندان امری شایع است و میزان آن در بین سالمندان مقیم مراکز سالمندی بیشتر از افرادی است که در جامعه زندگی می کنند. همچنین میزان این اختلال در بین زنان این مراکز شایع تر از مردان است. خاطره پردازی مداخله ای روان شناختی است برای کاهش علائم افسردگی در سالمندان و بر اساس چارچوب تئوریکی انواع مختلفی از خاطره پردازی مورد اشاره ...  بیشتر