مقاله علمی - پژوهشی
تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش فرزندپروری نوجوانان در فضای مجازی

غزال زندکریمی؛ کوثر دهدست؛ زهرا کربلایی شالباف

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.63466.2788

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش فرزند‌پروری نوجوانان در فضای مجازی بود. روش پژوهش کیفی از نوع نظریه زمینه‌ای به روش استراوس و کوربین بوده و داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته عمیق با والدین مدارس منطقه 13 تهران بدست آمد. نمونه‌گیری به روش هدفمند بوده و شرکت کنندگان واجد ملاک‌های ورود به پژوهش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی رویکردهای هیجان مدار و روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر سازگاری زناشویی زنان متاهل با تجربه ترومای پیچیده دوران‌کودکی

نجمه بلالی دهکردی؛ مریم فاتحی زاده

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، صفحه 31-57

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65682.2871

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان‌های هیجان‌مدار و روان‌درمانی‌پویشی‌کوتاه‌مدت فشرده بر سازگاری زناشویی زنان با تجربه ترومای پیچیده دوران‌کودکی انجام شد. جامعه پژوهش را زنان متاهل دارای سابقه ترومای پیچیده دوران‌کودکی و روابط زوجی آشفته در شهرکرد در سال 1400 تشکیل می‌دادند. نمونه‌گیری پژوهش از طریق فراخوان و به صورت داوطلبانه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی مادران (MEP) بر کاهش استفاده از تنبیه بدنی در مادران در معرض خشونت خانگی

شیرین نقیب الساداتی؛ امید عیسی نژاد

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، صفحه 59-84

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65713.2873

چکیده
  میزان استفاده از تنبیه بدنی در میان مادران در معرض خشونت خانگی بیشتر است. ارزیابی کودکان از خشونت خانگی و توانایی کم آنها برای مقابله با این پدیده، باعث بروز مشکلات رفتاری، عاطفی و سازگاری در کودکان است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی مادران (MEP) بر کاهش استفاده از از تنبیه بدنی در مادران در معرض خشونت خانگی بود. این ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به MS

لیلا سپاس؛ علی شاکر دولق؛ علی خادمی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، صفحه 85-113

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.64043.2808

چکیده
  بیماری MS علاوه بر اثرات مخرب جسمانی، مشکلات هیجانی و روانشناختی نیز به دنبال دارد. هدف از این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر کاهش حساسیت اضطرابی در زنان مبتلا به m.s در شهر ارومیه بود. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل زنان مبتلا ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانگان سوگ زنان مبتلا به اختلال سوگ ناشی از کووید – 19

سهیلا جاویدنیا؛ مینا مجتبایی؛ سیمین بشردوست

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، صفحه 115-147

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65527.2862

چکیده
  شیوع نشانگان اختلال سوگ از جمله پیامدهای شیوع ویروس کووید -19 بوده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان و درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشانگان سوگ زنان مبتلا به اختلال سوگ ناشی از کووید – 19 بود. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه همراه با گروه کنترل بود. از زنان 25 تا ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین و آزمون مدل گستردگی حوزه‌های تعارض والد - نوجوان

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی؛ مونا چراغی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، صفحه 149-180

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.64910.2836

چکیده
  در پژوهش‌های مختلف سازه فراوانی تعارض و گستردگی مسائل تعارض‌آمیز به جای همدیگر مورد استفاده قرار می‌گرفتند و تمایزی بین آن‌ها وجود نداشت. در حالی که با گسترش مدل‌های نظری این سازه‌ها از هم متمایز شدند. با این وجود برخلاف سازه فراوانی تعارض که ابزاری برای سنجش آن وجود داشت، هنوز مدلی برای اندازه‌گیری سازه گستردگی حوزه‌های تعارض ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش مولفه‌های تمایزیافتگی خود در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی در زوجین

زهره رافضی؛ ریحانه صبوری

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، صفحه 181-205

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65596.2867

چکیده
  صمیمیت زناشویی به عنوان توانایی برجسته در ایجاد روابط طولانی‌مدت و رضایت‌بخش به‌شمار می‌رود. از جمله عوامل روان‌شناختی موثر بر صمیمیت زناشویی، می‌توان به خودتمایزیافتگی اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی نقش مولفه‌های خودتمایزیافتگی (واکنش‌ پذیری عاطفی، گریز عاطفی، جایگاه من و هم‌ آمیختگی با دیگران) در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت‌ بر سلامت عمومی و سازگاری زناشویی مادران دارای فرزندمبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی

عطیه حاجی بابایی راوندی؛ پریسا تجلی؛ افسانه قنبری پناه؛ منصوره شهریاری احمدی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، صفحه 207-230

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65898.2881

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت عمومی و سازگاری زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی مادران دارای دانش آموزان ۷ تا 11 ساله با اختلال نقص توجه/بیش فعالی (بیش فعالی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
پیش بینی سبک زندگی بر اساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانش‌آموزان

سیدعلیرضا افشانی؛ آزاده ابویی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، صفحه 231-252

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.67221.2924

چکیده
  مفهوم سبک زندگی دامنهی وسیعی از امور عینی و ذهنی، از جمله الگوهای روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش، نگرشها، ارزشها و جهانبینی فرد را شامل میشود. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سبک زندگی بر اساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانش‌آموزان بود. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تاثیر آموزش مبتنی بر قدردانی بر احساس مثبت نسبت به همسر و دلزدگی در زنان دارای ناسازگاری زناشویی

مسعود صادقی؛ زهرا خلیلی گشنیگانی؛ کبری عالی پور

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، صفحه 253-279

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.62465.2750

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش قدردانی بر احساس مثبت نسبت به همسر و دلزدگی در زنان دارای ناسازگاری زناشویی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل تمامی زنان دارای ناسازگاری زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره ناحیه 4 شهر کرج به تعداد 700 نفر در سال1398 بود. که با انجام فراخوانی ...  بیشتر