مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی ویژ گی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب، از دیدگاه معلمان، دانش آموزان و اولیاء

محمد گل صنملو؛ سید صدر الدین شریعتی؛ ابراهیم نعیمی؛ علی خورسندی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1401، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.52427.2411

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه درک معلمان، دانش آموزان و اولیای آنها از شناسایی ویژگی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب که می تواند در کنار نقش آموزشی معلم به کار آید، انجام گرفت. جامعه آماری شامل سه گروه(معلمان، دانش آموزان و اولیاء) بود که به شیوه نظریه زمینه ای و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش نمونه گیری هدفمند : ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی ترکیب دو رویکرد اخلاق مدار (بخشایشگری) و هیجان مدار بر باورهای فراشناختی، سخت رویی و نگرش به طلاق در زنان متقاضی طلاق

ابراهیم نامنی؛ آزاده مذهب یوسفی؛ مژگان روزبهانی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1401، صفحه 37-67

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.60554.2696

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ترکیب دو رویکرد درمانی اخلاق مدار (بخشایشگری) و هیجان مدار بر سخت رویی و نگرش به طلاق در زنان متقاضی طلاق انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه پژوهش تمام زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده در شهر سبزوار که در 6 ماه اول ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش خودشناسی، عشق و هوش هیجانی در پیش بینی تعارضات زناشویی

ایران صادقی؛ افشین صلاحیان؛ مهدیه صالحی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1401، صفحه 69-97

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.64092.2810

چکیده
  این پژوهش با هدف سلامتی خانواده و کاهش تعارضات زناشویی به بررسی عوامل کاهنده ی آن از جمله خودشناسی، عشق و هوش هیجانی پرداخت که بوسیله نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی از مراجعین زوج مراکز مشاوره شهر تهران، 248نفر نمونه (115 زن و 133 مرد) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تعاارضات زناشویی ثنایی و همکارن (1396)، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر تنظیم هیجانی و سطح پلاسمایی هورمون‌ اکسی‌توسین خون زوجین

زهره شوشتری اکبرخباز؛ محمد آرش رمضانی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1401، صفحه 99-127

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.64921.2834

چکیده
  تنظیم هیجان و همچنین هورمون‌ اکسی‌توسین از جمله عوامل اثرگذار بر تعامل زوجین است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر تنظیم هیجانی و سطح پلاسمایی هورمون‌های اکسی‌توسین خون بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل زوجین شهر تهران در سال 1397 بود که با فراخونی در فضای ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تبیین شیوع کوئید -۱۹ بر اساس نظریه بازی‌ها و پیش‌بینی عدم واکسیناسیون به‌عنوان رفتار سواری رایگان از طریق صفات تاریک شخصیت

سیده سارا شاکری؛ روشنک خدابخش پیرکلانی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1401، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.64679.2835

چکیده
  پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند که نظریه بازی‌ها و به‌طور خاص دیدگاه کالاهای عمومی به درک بهتر رفتار افراد در یک پاندمی جهانی کمک می‌کند. هدف پژوهش حاضر این است که ضمن تبیین برنامه واکسیناسیون علیه ویروس کوئید- ۱۹ بر اساس نظریه بازی‌ کالای عمومی، عدم شرکت در واکسیناسیون را به‌عنوان رفتار سواری رایگان از طریق صفات تاریک شخصیت پیش‌بینی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
منابع معنای زندگی در دانشجویان رشته مشاوره: یک مطالعه کیفی

مجتبی حقانی زمیدانی؛ فاطمه ضمیری؛ فاطمه قاسمی نیائی؛ سمانه خزاعی؛ فریناز عمادی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1401، صفحه 155-200

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.64980.2840

چکیده
  زندگی انسان بیانگر تلاشی مادام العمر برای جستجو و ساخت معناست. این بُعد اساسی هستی، همه روزه در فرایند کار با افراد در حرفه‌های یاورانه حضور یافته و درمانگران را به چالش می‌طلبد تا به معنای زندگی خود به شکلی جدی بیندیشند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌ها و منابع معنای زندگی دانشجویان رشته مشاوره انجام شد. این پژوهش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش تئاتر تعلیمی-تربیتی بر مسئولیت پذیری و رشد اخلاقی در دانش آموزان ابتدایی

رویا زارع؛ سمیه تکلوی؛ عذرا غفاری

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1401، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.64733.2825

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تئاتر تعلیمی-تربیتی بر مسئولیت‌پذیری و رشد اخلاقی در دانش‌آموزان ابتدایی بود. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهر اردبیل در سال 1400-1399 بود. حجم نمونه شامل 32 نفر (16 نفر گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تجربه زیسته زنان متاهل دارای ازدواج بدون رضایت والدین: یک مطالعه پدیدارشناسی

زهرا مرادی؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ حسین کشاورز افشار؛ شهریار درگاهی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1401، صفحه 225-252

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.63562.2792

چکیده
  چکیدهچکیدهزمینه: ازدواج به عنوان مسیری جهت کسب آرامش و تامین نیازهای انسان همواره پیش روی او بوده است و افراد همیشه سعی می‌کنند بهترین انتخاب را برای شریک زندگی خود داشته باشند تا زندگی سرشار از رضایت داشته باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته در زنانی است که بدون رضایت والدین ازدواج کرده‌اند. روش‌: پژوهش با رویکرد کیفی و الگوی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تجربه زیسته زنان از زندگی خود و فرزندانشان پس از طلاق

محیا یاریگرروش

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1401، صفحه 253-274

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.62748.2761

چکیده
  طلاق آسیب های فراوانی را با خود به همراه دارد. جدایی زوجین و فروپاشی ازدواج همراه با احساس ناکامی، پریشانی، غم و غصه، ابهام و سردرگمی در زندگی، تغییر سبک زندگی و به احتمال زیاد ابتلا به اختلالات روانشناختی می باشد. زنان نقش محوری و پررنگی در جامعه ایفا می کنند. زمانی که زنی از همسر خود جدا می شود آسیب های روانی و اجتماعی فراوانی معطوف ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی کیفی مشکلات روانشناختی - فرهنگی و اجتماعی اعتیاد به شبکه های مجازی و اینترنت بر روی روابط زناشویی زوجین

ابراهیم محمدی؛ حسن خوش اخلاق؛ الهه جلالی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1401، صفحه 275-303

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.64283.2815

چکیده
  هدف پژوهش بررسی مشکلات روانشناختی - فرهنگی و اجتماعی اعتیاد به شبکه های مجازی و اینترنت بر روی روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند . ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که در طول کار با 14 نفر ( هفت زوج ) به مرحله اشباع رسید. مصاحبه ها ضبط و پیاده سازی و عبارات مهم با روش کلایزی کد گذاری، تحلیل ...  بیشتر