تجربه زیسته زنان از زندگی خود و فرزندانشان پس از طلاق

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

طلاق آسیب های فراوانی را با خود به همراه دارد. جدایی زوجین و فروپاشی ازدواج همراه با احساس ناکامی، پریشانی، غم و غصه، ابهام و سردرگمی در زندگی، تغییر سبک زندگی و به احتمال زیاد ابتلا به اختلالات روانشناختی می باشد. زنان نقش محوری و پررنگی در جامعه ایفا می کنند. زمانی که زنی از همسر خود جدا می شود آسیب های روانی و اجتماعی فراوانی معطوف او و فرزندانشان می باشد. در پژوهش حاضر نگرش زنان مطلقه نسبت به فرآیند جدایی، زندگی خود و فرزندانشان و آینده ایشان به طور کیفی و به شیوه پدیدار شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه مورد مطالعه شامل 15 نفر از زنانی بود که فرزند داشته و از همسر خود جدا شده بودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و از روش تحلیل تماتیک( مضمون) برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از پژوهش استفاده شد. پس از کدگذاری و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه با شرکت کنندگان چهار مضمون اصلی،12 مضمون فرعی به همراه 97 مفهوم از تحلیل اطلاعات به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که مشکلات قبل و حین ازدواج مهم ترین عوامل زمینه ساز جدایی بوده و مشکلات مالی و مسأله دیدار با پدر از دیگر مشکلات پس از جدایی مادر از همسر می باشد. از جمله اطلاعات دیگر به دست آمده از پژوهش حاضر این است که استفاده از توصیه های مشاوران برای کاهش آسیب های پس از طلاق برای مادر و فرزند نیز مفید می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived experience of women from their life and their children's life after divorce

نویسنده [English]

  • mahya yarigarravesh
alzahra university
چکیده [English]

Divorce brings many harms. Separation of couples and the breakdown of marriage are accompanied by feelings of failure, distress, sadness, ambiguity and confusion in life, lifestyle changes and, most likely, psychological disorders. Women play a pivotal role in society. When a woman separates from her husband, many psychological and social harms are inflicted on her and their children. In the present study, the attitudes of divorced women toward the separation process, their lives and those of their children, and their future were studied qualitatively and phenomenologically. The study sample consisted of 15 women who had children and were separated from their husbands. The research tool was a semi-structured interview and thematic analysis method was used to analyze the information obtained from the research. After coding and analyzing the information obtained from the interviews with the participants of the four main themes, 12 sub-themes along with 97 concepts of information analysis were obtained. The results showed that problems before and during marriage are the most important factors in the separation and financial problems and the issue of meeting the father are among the other problems after the mother separates from the wife. Other information obtained from the present study is that using the advice of counselors to reduce post-divorce injuries is also beneficial for mother and child.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • life
  • Child
  • Spouse