مقاله علمی - پژوهشی
1. تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان براساس حس انسجام و تاب آوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده

ساناز عینی؛ متینه عبادی؛ نغمه ترابی

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.51656.2376

چکیده
  با توجه به اثرات جبران­ناپذیر اپیدمی کروناویروس بر دانشجویان؛ هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک-شده در رابطه بین حس­انسجام و تاب­آوری با اضطراب کرونا دانشجویان علوم پزشکی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
2. نقش واسطه‌ای فراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با اضطراب کرونا

ایوب سقزی؛ حمیده یزدانی اسفیدواجانی؛ محسن گل محمدیان

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 33-62

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.52626.2428

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای فراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با اضطراب کرونا انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی (مدل معادلات ساختاری) بود. جامعه آماری را کلیه­ی شهروندان شهر تهران در فروردین و اردیبهشت ماه 1399 تشکیل دادند که براساس فراخوان اینترنتی در شبکه­های اجتماعی مجازی (واتساپ و تلگرام) ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
3. بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان ‌بر کیفیت زندگی، تعلل رفتار و تصمیم‌گیری دانش آموزان پسر متوسطه دوم

ابراهیم نعیمی؛ محمد عادل پور

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 63-88

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.36102.1982

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان ‌بر کیفیت زندگی، تعلل رفتار و تصمیم‌گیری دانش آموزان متوسطه دوم بود. طرح این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر اسلامشهر در سال تحصیلی 96-97 بود. نمونه تحقیق شامل 30 نفر (15 گروه کنترل و 15 نفر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
4. اثر بخشی آموزش والدگری موفق به مادران بر سازگاری عاطفی، تحصیلی و اجتماعی دختران نوجوان

سیده ساناز حسینی کلائی؛ مسعود اسدی

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 89-120

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50638.2340

چکیده
  والدگری یکی از مؤلفه­های اساسی در رشد نوجوانان است و اغلب با مهم‌ترین دستاوردهای نوجوانان مانند توانا­یی­های شناختی و اجتماعی و سازگاری رابطه دارد. سازگاری توانایی انطباق، همکاری و کنار آمدن با خود، محیط و دیگران است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش والدگری موفق به مادران بر سازگاری عاطفی، تحصیلی و اجتماعی دختران ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
5. تبیین شاخص های گسست در خانواده ایرانی متأثر از فرایند نوسازی: یک فراتحلیل کیفی

کوثر دهدست؛ شهاب قبادی

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 121-158

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.47218.2230

چکیده
  هدف: خانواده در ایران در چند دهه اخیر به دلیل اجرای سیاست‌های مبتنی بر نوسازی در معرض چالش‌های عمده‌ای قرارگرفته است. از این منظر هدف اصلی این پژوهش تبیین شاخص‌های گسست در خانواده ایرانی متأثر از فرایند نوسازی است. روش: به این منظور به شیوه فرا تحلیل کیفی و با بهره‌گیری از تکنیک کدگذاری در پژوهش کیفی، از طریق فرایندهای طبقه‌بندی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
6. مقایسه‌ی تحلیلی شخصیت از دیدگاه روانشناسی با مفهوم شاکله در قرآن

روح الله محمد علی نژاد عمران؛ مینا شمخی

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 159-182

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.48422.2262

چکیده
  در آموزه‌های قرآنی، بهره‌مندی افراد جامعه اسلامی از شخصیت کارا، مفید و اثرگذار، از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست و این موضوع نیز یکی از مفاهیم بنیادین در ادبیات روانشناسی است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر: بررسی مفهوم و عناصر شکل‌دهندۀ شاکله در قرآن و تطبیق آن با مؤلفه‌های شخصیت در روانشناسی است. روش پژوهش: کیفی از نوع تحلیل محتوا بوده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
7. اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطاف پذیری شناختی، کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی

محمدنبی صالحی؛ کیومرث بشلیده

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 183-216

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50615.2338

چکیده
  این پژوهش باهدف اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطاف‌پذیری شناختی، کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام انجام گرفت. روش پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام در سال 1397 ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
8. پیش بینی افسردگی و افکار خودکشی زنان دارای همسر معتاد بر اساس استرس ادراک شده و ناگویی خلقی

ستاره جانی؛ اکبر عطادخت

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 217-236

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50957.2350

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی افسردگی و افکار خودکشی زنان دارای همسر معتاد بر اساس استرس ادراک‌شده و ناگویی خلقی می­باشد. روش پژوهش حاضراز نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل دارای همسر معتاد در شهرستان پارساباد در سه‌ماهه سوم سال 1398 بود (N=216). 124 زن دارای همسر معتاد به‌عنوان نمونه و با روش در دسترس انتخاب ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
9. مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی به شیوه فراشناخت و رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ناامیدی زوجین متقاضی طلاق

یحیی عراقی؛ سعیده بزازیان؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 237-266

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50396.2329

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش گروهی به شیوه فراشناخت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ناامیدی زوجین متقاضی طلاق بود. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون ـ پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀآماری پژوهش، شامل زوجین متقاضی طلاق بود که در سال 1398 با تمایل شخصی، ارجاعی از مرکز مداخله در خانواده دادگستری و اورژانس ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
10. تحلیل چگونگی بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل مطالعه موردی : دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر اصفهان

مرتضی اسپنانی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 267-303

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.47930.2243

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل چگونگی بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل دانش آموزان بود. روش پژوهش، کیفی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه عمیق بوده است. جامعه تحقیق دانش آموزان، والدین و معلمان دوره دوم متوسطه و متخصصان مشاوره و روانشناسی بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و تا حد اشباع بوده، بنابراین، نمونه شامل 30 نفر از دانش آموزان، 20 نفر ...  بیشتر