مقاله علمی - پژوهشی
بررسی و ارزیابی ماهیتِ (چیستی) روان شناسی اسلامی در مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی

فهیمه فداکار داورانی؛ احمد برجعلی؛ معصومه اسمعیلی؛ خسرو باقری نوعپرست

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.39563.2067

چکیده
  مطالعات منتسب به روان‌شناسی اسلامی در دهه‌های اخیر در ایران، در حال گسترش بوده است و پژوهش‌های مختلفی ذیل این عنوان به انجام رسیده است. با وجود اهمیت ماهیت روان‌شناسی اسلامی، متأسفانه مطالعات انجام شده تاکنون به‌طور نظام‌مند به چیستی یا ماهیت روانشناسی اسلامی  نپرداخته‌اند و فقدان بحث پیرامون این مسئله به وضوح مشخص است. در ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین الگوی مفهومی رضایت از ازدواج در بستر خانواده‌ سالم: مبتنی بر بافت فرهنگی

جواد خدادادی سنگده؛ اعظم کلائی؛ مرتضی گوهری پور

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، صفحه 27-60

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.41451.2129

چکیده
  از مهم‌ترین ملاک‌های سلامت کانون خانواده و از پایه‌های رابطه زوجی رضایت از ازدواج است که مفهومی وابسته به بستر خانواده و بافت فرهنگی جامعه است. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی رضایت از ازدواج در بستر خانواده سالم بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس روش داده بنیاد انجام شد. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق بود که تا رسیدن به اشباع نظری ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی توحید درمانی بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت

امیرحسین اکبری؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ مریم آزادگان مهر

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، صفحه 61-90

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.49039.2289

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توحید درمانی بر بهبود نارسایی کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری مجرمین زندانی مبتلا به اختلال شخصیت بود. روش پژوهش شبه آزمایشی است که در آن از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. روش پژوهش حاضر جامعه موردمطالعه‌ی این پژوهش مردان زندانی یکی از واحدهای مشاوره‌ زندان مرکزی شهر مشهد ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

حسین کشاورز افشار؛ عباس جواهری؛ نیکو قاضی نژاد

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، صفحه 91-116

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.47742.2231

چکیده
  ناتوانی­های یادگیری از مهم­ترین مسائل مربوط به مدرسه هستند و دانش آموزان مبتلا به آن اغلب در جریان مهارت­های اجتماعی و دوست­یابی با مشکل روبرو هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری انجام شد. در این مطالعه، از روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه­ی آماری پژوهش، کودک ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم

سمیرا طاوسی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، صفحه 117-138

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.37861.2025

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم صورت گرفت. روش پژوهش تجربی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهرستان قدس در سال تحصیلی 93-94 بودند. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه اضطراب حالت _ صفت اشپیل برگر (STAI) بود. ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش هوش موفق و همدلی عاطفی در رضایت زناشویی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر سن

سوسن جهاندوست دالنجان؛ زهره علادالدینی؛ هاجر براتی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، صفحه 139-156

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.44144.2174

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش موفقیت و همدلی عاطفی بر رضایت از زندگی زناشویی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر سن بود که در افراد متأهل ساکن شهر قم در اردیبهشت‌ماه سال 1397 انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و تعداد حجم نمونه ۱۶۵ نفر با روش در دسترس انتخاب شده که به پرسشنامه‌های رضایت زناشویی اینریچ (1989)، مقیاس همدلی عاطفی مهرابیـان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
رابطۀ سبک‌های دلبستگی، حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای با تاب‌آوری روان‌شناختی در افراد دارای تجربۀ سوگ: ارائه مدل تحلیل مسیر

احمدرضا کیانی؛ داوود فتحی؛ پژمان هنرمند؛ سیما عبدی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، صفحه 157-180

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.45861.2202

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبک­های دلبستگی، حمایت اجتماعی و سبک­های مقابله­ای با تاب‌آوری روان‌شناختی در افراد دارای تجربۀ سوگ بود. جامعۀ پژوهش حاضر را افراد دارای تجربۀ سوگ شهر اردبیل تشکیل می­دادند که از این جامعه، 250 فرد دارای تجربۀ سوگ به روش نمونه‌‌گیری غیرتصادفی در دسترس به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسۀ خودمراقبتی ذهن‌آگاه، سبک‌های دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه در متأهلین با و بدون تعارض زناشویی

مطهره ابویی مهریزی؛ سیده فاطمه موسوی؛ فریبرز باقری

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، صفحه 181-210

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.45541.2193

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های دلبستگی، خودمراقبتی ذهن‌آگاه و راهبردهای حفظ رابطه در زنان و مردان متأهل با و بدون تعارض انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش در دو گروه شامل کلیه زنان و مردان متأهل ساکن شهر تهران و زنان و مردان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاورۀ شهر تهران بودند که 183 فرد متأهل ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی مولفه های احساس امنیت روانی خانواده های ایرانی و آسیب شناسی آن در خرده نظام های خانواده و فرآیند رشدی فرزندان

میلاد سعیدی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، صفحه 211-234

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.47589.2228

چکیده
  جامعه سالم پیش از آن‌که به آسایش نیاز داشته باشد، به امنیت ملی  نیازمند است، زیرا در سایه امنیت و آرامش است که هر کار خرد و کلان شدنی و دست‌یافتنی است. ازاین‌رو دغدغه امنیت در همه شاخه‌های آن به‌ویژه امنیت روانی و آرامش جمعی، مهم‌ترین مسئولیت دولت‌ها و خواسته ملت‌ها و جوامع بشمار می‌رود خانواده معرف چنین نظامی است که در آن اعضا ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تاثیر برنامه غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر طرح "وقت زندگی بهتر برای زن وشوهرها " بر سازگاری زناشویی زنان با ازدواج زودهنگام

مریم رحمتی؛ حسین احمد برآبادی؛ احمد حیدرنیا

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، صفحه 235-258

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.49064.2290

چکیده
  با توجه به این‌که آموزش مهارت‌های ارتباطی برای زوجین قادر خواهد بود سلامت روان و سازگاری زناشویی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر طرح " وقت زندگی بهتر برای زن و شوهرها " بر افزایش سازگاری زناشویی و مؤلفه‌های آن، در زنان با ازدواج زودهنگام صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر ...  بیشتر