مقاله علمی - پژوهشی
بررسی کیفی نقش حمایت شخصی-اجتماعی بر احساس امنیت زنان باردار زلزله زده سرپلذهاب

سمیه کاظمیان؛ مریم سیفی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.32407.1942

چکیده
  مقدمه: یکی از ویژگی های افراد مقاوم در برابر رویدادهای تنش زا برخورداری از حمایت شخصی- اجتماعی است. این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت شخصی و اجتماعی بر احساس امنیت زنان باردار ساکن در مناطق زلزله زده انجام شده است. روش اجرای این پژوهش به صورت کیفی و از نوع پدیدارشناسانه است و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه‌ی عمیق نیمه‌ساختاریافته استفاده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
پویایی‌های تعامل با همسر در حالت‌های خوش‌بین، دوسوگرا، واقع‌گرا و بی‌ارزش‌ساز در زنان متأهل: یک مطالعه کیفی

سیمین قاسمی؛ مریم فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی؛ اعظم نقوی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، صفحه 19-50

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.37127.2010

چکیده
  ادراک افراد نسبت به همسرشان با توجه به میزان شیفتگی و رهایی از شیفتگی تغییر کرده و متناسب با چگونگی این تغییرات چهار حالت خوش‌بین، دوسوگرا، واقع‌گرا و بی‌ارزش‌ساز حاصل می‌شود. تحقیق حاضر با هدف مطالعه کیفی پویایی‌های تعامل با همسر در حالت‌های چهارگانه از دید زنان متأهل و با روش پدیدارشناسی انجام شد. 65 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

یاسر آزاد؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ محمد ربیعی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، صفحه 51-75

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.35734.1964

چکیده
  مقدمه: انگیزه تحصیلی دانشجویان و نگرانی های مربوط به آینده شغلی آنها بسیار مهم و قابل توجه است و موسسات آموزش عالی در این زمینه نقش مهمّی ایفا می کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش مهارت انتخاب شغل در پیش بینی سطح انگیزه تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تاثیر مواجهه‌درمانی‌روایتی بر بهبود کیفیت‌زندگی زنان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان

سجاد بشرپور؛ شعله امانی؛ شیرین احمدی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.34338.1909

چکیده
  سرطان به عنوان یکی از مهمترین بیماری‌های قرن در بین علت مرگ ومیر بعد از بیماری‌های قلب و عروق است.تشخیص سرطان و به دنبال آن تحمل درمان‌های طولانی معمولا تجارب استرس‌زا به حساب می‌آید.درمان‌های روان‌شناختی می‌تواند بر کیفیت‌زندگی این بیماران موثر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان‌مواجهه‌درمانی‌روایتی بر بهبود کیفیت ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه سبک ‏زندگی‏ و موقعیت اجتماعی خانواده های شاهد و ایثارگر با خانواده های عادی شهراهواز

مریم برهمن؛ آزیتا زنگنه؛ اکبر هاشمی فرد

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، صفحه 95-115

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.31596.1815

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک ‏زندگی‏ خانواده‏ها‏ی شاهد و ایثارگر با خانواده‏ها‏ی عادی مشابه از نظر موقعیت اجتماعی در شهر اهواز است.روش زندگی از مفاهیم مشابه سبک زندگی است که از طریق ارزش‌ها و روش‌های مصرف شناخته می‌شود. روش این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش 24794 خانواده شامل 12397 خانواده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش میانجی گرایانه هیجان خواهی در رابطه اشتیاق به شبکه های اجتماعی و سبک دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متاهل

ابراهیم نامنی؛ فاطمه نجفی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، صفحه 117-143

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.33847.1890

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرایانه هیجان خواهی در رابطه اشتیاق به شبکه های اجتماعی و سبک دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متاهل انجام شد. روش و مواد: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور است. 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت در دسترس ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس کیفیت ارتباط آنها با خدا

بهمن منصوری

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.33640.1883

چکیده
  سالمندی دوران حساس زندگی انسان است و توجه به نیازها و مسائل این مرحله یک ضرورت اجتماعی است.هدف پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس کیفیت ارتباط با خدا بود.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سالمندان مشگین شهر در سال 1397 بود که تعداد 200 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به دو پرسشنامه اضطراب مرگ و پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک(CPRT) برافزایش پذیرش والدینی مادران و کاهش رفتارهای مخل کودکان

عباس امان اللهی؛ افروز شادفر؛ خالد اصلانی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، صفحه 163-184

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.19468.1456

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک (CPRT)، بر افزایش پذیرش والدینی مادران و کاهش رفتارهای مخل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اهواز انجام شد. طرح پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری شامل مادران دانش‌آموزان دختر 8 تا 12 ساله‌ بودند. نمونه شامل 30 نفر بودند که صورت تصادفی انتخاب ...  بیشتر