مقاله علمی - پژوهشی
مدل تأثیر انگیزه تحصیلی با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی بر موفقیت تحصیلی

احمد برجعلی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.26042.1639

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدل انگیزه تحصیلی با میانجی گری سرمایه روانشناختی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان بود. جامعه ی آماری دانشجویان بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی در چهار گروه آموزشی صنعت ، کشاورزی ، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر  بود که ببا انتخاب تصادفی گروه  منابع طبیعی انتخاب شد  و از بین دانشجویان امور زراعی، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی

سید صدر الدین شریعتی؛ احمد نوروند؛ محسن ایمانی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.28594.1725

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تبیین و معرفی سبک مصرف غذا در آموزه های تعلیم و تربیت دین اسلام می باشد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی نظری می باشد و به لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است و به روش کتابخانه ای و با استفاده از امکانات رایانه ای، مطالب از کتابخانه های دیجیتالی و صفحات وب جمع آوری شده است. یافته ها: توجهی جامع به گزاره ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی کیفی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان (از دیدگاه مشاوران مدارس)

مسلم ایران مهر؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ابراهیم نعیمی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، صفحه 43-72

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.20612.1484

چکیده
  هدف این پژوهش «تعیین آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان پسر دبیرستانی، از دیدگاه مشاوران مدارس تهران» بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مشاوران مدارس پسرانه مقطع دبیرستان در شهر تهران بود. نمونه این پژوهش، تعداد 21 نفر از مشاوران مدارس پسرانه مقطع دبیرستان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی روایت درمانی بر کاهش گرایش به طلاق و مؤلفه‌های آن در زنان با ازدواج زودهنگام

مریم قدسی؛ حسین احمد برآبادی؛ احمد حیدرنیا

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، صفحه 73-98

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.28555.1712

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کاهش گرایش به طلاق و مؤلفه‌های آن صورت گرفته است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متأهل 15 تا 19 سال مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم شهرستان نیشابور، در سال تحصیلی 96-95 می‌باشند. از بین افراد در دسترس، 16 نفر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
رابطه هوش هیجانی و جهت‌گیری مذهبی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشسته‌ی شرکت صنایع فولاد

سید مولود سالاری پور؛ غلامحسین مکتبی؛ سیروس عالی پور بیرگانی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، صفحه 99-117

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.27614.1686

چکیده
  عوامل متعددی می تواند بر سطح اضطراب مرگ تأثیر بگذارند. برخی از مطالعات نقش هوش هیجانی و جهت گیری دینی را در اضطراب مرگ نشان داده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و جهت‌گیری دینی با اضطراب مرگ بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان مرد بازنشسته شرکت صنایع فولاد خوزستان بود که تعداد 300 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر شادکامی و امید به زندگی بیماران سرطانی

مجید پورفرج؛ حلیمه رضا زاده

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.27541.1683

چکیده
  باتوجه به اهمیت شادکامی و امید به زندگی به عنوان مؤلفه های روانشناختی مهم و حتی اثربخش در فرایند درمان طاقت فرسای سرطان ها، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر بر شادکامی و امید به زندگی بیماران سرطانی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران سرطانی بیمارستان شهید رجائی بابلسر بودند که از مهر تا اسفند سال 1394 به ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی با میانجی گری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر

محمدحسن شاملی؛ عبدالله معتمدی؛ احمد برجعلی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، صفحه 137-161

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.25865.1635

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی نوجوانان از طریق متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی به انجام رسید. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون به همراه دوره پیگیری 45 روزه صورت گرفت. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه2 شهر تهران در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری بر خودکارآمدی،حس انسجام و شفقت خود در زنان معلول جسمی_حرکتی

یاسر رضاپور؛ مینا نصوحی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، صفحه 163-185

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.27226.1669

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری بر خودکارآمدی، حس انسجام و شفقت خود درزنان معلول جسمی-حرکتی انجام شد. این پژوهش در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی در دو نفر زن مبتلا به معلولیت جسمی-حرکتی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند انجام شد. قبل از اجرای برنامه مداخله‌ای 7 جلسه‌ای، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی بازی های سازماندهی شده بر میزان یادگیری و هوش نو آموزان پیش دبستانی

مهدی واحدی؛ زیور بیگدلی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، صفحه 187-206

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.29614.1749

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی‌های سازمان‌دهی شده بر میزان یادگیری و هوش نوآموزان دختر پیش‌دبستانی شهر یاسوج می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از انواع پژوهش های کاربردی بوده و از نظر روش شبه آزمایشی با اجرای پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه گواه می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تجدیدنظر شده‌ی هوش وکسلر (ویراست چهارم) کودکان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
پیش بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده

مریم السادات فخری؛ راحله مهدویان فرد؛ سیدعلی کیمیایی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، صفحه 207-222

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.28605.1716

چکیده
  در سال های اخیر، ایران باروند روبه رشدونگران کننده طلاق درهمه استان هامواجه شده است.ازین رودراین پژوهش به بررسی نقش پیش بینی کنندگی دلبستگی اجتنابی واضطرابی ومهارت حل مسأله خانواده، دراحتمال طلاق پرداخته شد.این پژوهش به لحاظ هدف توسعه‌ای وازنظرروش همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متأهل شهرمشهدبودکه باتوجه به ماهیت روش ...  بیشتر