مقاله علمی - پژوهشی
ارائه مدلی جهت تبیین نقش مهارت های ارتباطی و مهارت های حل مساله در پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی با میانجیگری تعارضات خانوادگی

اقبال زارعی؛ میترا میرزایی؛ مریم صادقی فرد

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.28656.1737

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تبیین نقش مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های حل مسئله در پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی با میانجیگری تعارضات خانوادگی انجام شد. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، کلیه افراد متأهل شهر بندرعباس بودند که در قالب خانواده در مرکز این شهر در سال 1395 ساکن بودند که با توجه به جدول ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، فعالیت‌های ارادی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

سید حسین جزایری؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.32077.1826

چکیده
  احساس شادی نقش مهمی در کیفیت زندگی افراد دارد و یافتن عوامل همبسته با این احساس اهمیت فراوانی دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک‌های دل‌بستگی، فعالیت‌های ارادی و ویژگی‌های جمعیت­شناختی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل 12373 زن شاغل در سازمان‌های استان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تبیین مدلی برای پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایز یافتگی و تیپ های شخصیتی

ناصر یوسفی؛ آرمان عزیزی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.31499.1811

چکیده
  هدف این پژوهش پیش‌بینی تعارض زناشویی از طریق تمایز یافتگی و تیپ‌های شخصیتی است زیرا شناخت عوامل افزایش‌دهنده‌ی تعارض زناشویی نقش مهمی در کاهش طلاق دارد. پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل کلیه‌ی والدین دانش آموزان شهرستان سنندج در سال 1396 است. نمونه موردمطالعه شامل 500 نفر (250 زوج) از ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تاثیر تلاوت قرآن کریم بر میزان خطرپذیری نوجوانان درمقابل رفتارهای پرخطر

محمد رضائی؛ نورعلی فرخی؛ فردین دارابی؛ جواد محمدی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.28326.1710

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تلاوت قرآن کریم بر میزان خطر پذیری نوجوانانِ مقطع دبیرستان در مقابل رفتارهای پرخطر انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان (سال اول و دوم) در ناحیه 2 و 1 شهر اردبیل و نمونه پژوهش شامل 30 نفر از این دانش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی نقش میانجیگر قرارداد روانشناختی در رابطه بین رهبری پدرسالار و تمایل به ترک شغل

احسان اکرادی؛ سیده ساناز صدفی موسوی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.32532.1837

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی قرارداد روان‌شناختی در رابطه بین رهبری پدرسالار و تمایل به ترک شغل است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکتهای صنایع غذائی شهرستان رشت به تعداد 1590 نفر می‌باشند که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 332 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه نهائی تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه رهبری پدرسالار ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
فرآیندهای فراتشخیصی شناختی، رفتاری و هیجانی در افسردگی و اختلال‌های اضطرابی

مهدی اکبری؛ شهرام محمدخانی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 117-146

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.26177.1644

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فرآیندهای فراتشخیصی افکار تکرارشونده منفی، بی­نظمی هیجانی، عدم تحمل بلاتکلیفی، همجوشی شناختی و عدم تحمل پریشانی در اختلال­های اضطرابی و افسردگی بود. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه­ای بود. 149 نفر بیمار مبتلا به اختلال­های اضطرابی و افسردگی (37 نفر مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، 35 نفر مبتلا به اختلال وسواسی- ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تأثیر آموزش خوددلگرم سازی شوناکر بر احساس تنهایی و بهزیستی روان شناختی

عزت اله قدم پور؛ لیلا منصوری؛ زهرا خلیلی گشنیگانی؛ فروزان امرایی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 147-170

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.33571.1880

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش خوددلگرم­سازی شوناکر بر احساس تنهایی و بهزیستی روان‌شناختی بود. روش­ پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی از نوع پیش­ آزمون-پس­ آزمون با گروه گواه بود. جامعه­ آماری پژوهش شامل کلیه دانش­ آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 96-1395 بود. به‌منظور اجرای پژوهش غربالگری انجام ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر افزایش امید به زندگی و تاب‌آوری مادران کودکان استثنایی

فاطمه بهرامی؛ یونس زاهدی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 171-189

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.30698.1788

چکیده
  رفتاردرمانی دیالتیکی یکی از درمان‌های موج سوم در زمینه درمان اختلالات رفتاری است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر امید به زندگی و تاب آوری مادران دارای کودک اسنثنایی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران مراجعه‌کننده به مرکزآموزشی کودکان استثنایی شهر سبزوار در زمستان 1394 بود. به‌منظور انتخاب نمونه، از ...  بیشتر