مقاله علمی - پژوهشی
الگوی مشاوره‌ای حل تعارضات زناشویی مبتنی بر دیدگاه‌های جنسیتی قرآن کریم

ابراهیم نعیمی؛ سید صدرالدین شریعتی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22054/qccpc.2014.579

چکیده
         تحقق خانواده سالم، مستلزم برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است. از اینرو ، سالم سازی اعضای خانواده و رابطه هایشان ، بی گمان اثرات مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آنچه که مشاهده می شود اکثر مراجعین به مراکز مشاوره خانواده ، برای دریافت خدمات در حوزه خانواده و بویژه حل تعارضات بین همسران ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی آسیب‏های موجود در تعامل والدین با فرزندان متأهل خود

فاطمه افقری؛ فاطمه بهرامی؛ مریم السادات فاتحی زاده

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، صفحه 25-50

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی آسیب های موجود در تعامل بین والدین با فرزندان متأهل خود انجام شد. پژوهش حاضر قابل تفکیک به دو بخش می‏باشد. روش پژوهش در بخش اول، تحلیل کیفی می باشد که در این بخش ابتدا متون نظری و پژوهشی مرتبط با عنوان تحقیق مورد بررسی کیفی قرار گرفت، سپس با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته بر روی یک نمونۀ 36 نفری (شامل زوجین ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه های استرس پس از سانحه وافزایش حافظه شرح حال اختصاصی در درمان شدگان سرطان پستان

پانته آ خسروی؛ علیرضا مرادی؛ آرش جنابیان

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، صفحه 51-67

چکیده
  در این پژوهش اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه‏های اختلال استرس پس از سانحه ، افزایش حافظه شرح حال و بهبودکیفیت زندگی در درمان شدگان سرطان پستان، بررسی شد.پژوهش حاضر یک پژوهش شبه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل در یک پیگیری 60 روزه می باشد. نمونه پژوهش شامل 24 زن درمان شده سرطان پستان که بین 25 تا 55 سال سن ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
پیش‏ بینی خودکارمدی کاریابی و تصمیم گیری شغلی بر اساس سبک های دلبستگی

سیمین حسینیان؛ نوشین پردلان؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان؛ حمید حیدری

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، صفحه 69-85

چکیده
  زمینه: سبک های دلبستگی  الگوهای پایداری از روابط هستندکه از کودکی رفتار افراد را در سراسر زندگی تحت تاثیر قرار می دهند و به   عنوان یکی از عوامل مهم هستند که نقش تعیین کننده ای در رشد فرد وایجاد شغل دارند. هدف:. هدف این مقاله پیش­بینی خودکارمدی کاریابی و تصمیم گیری شغلی بر اساس سبک های دلبستگی می باشد.روش پژوهش: روش مورد استفاده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی و مقایسه مفهوم اصالت از دیدگاه درمان های وجودی و غزلیات حافظ

داود نوده ئی؛ احمد اعتمادی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، صفحه 87-110

چکیده
  یکی از مفاهیم اساسی که در رویکرد وجودی مطرح شده است مفهوم " اصالت " است . در این مقاله ابتدا ضرورت بررسی مفهوم اصالت بر پایه پژوهش های صورت گرفته در حوزه سلامت روانی مطرح شده و سپس تعاریف و ابعاد مختلف آن از دیدگاه وجودی با روش بازخوانی ، تحلیل و طبقه بندی آراءِ اندیشمندان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه با استفاده از نرم افزار ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی شن‏ بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری/ بیش‏ فعالی کودکان پیش دبستانی

سمیه کهریزی؛ خدا مراد مؤمنی؛ آسیه مرادی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، صفحه 111-135

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی شن­بازی درمانی، بر کاهش پرخاشگری/بیش­فعالی کودکان پیش­دبستانی شهرستان کرمانشاه انجام شد. روش تحقیق: روش مطالعه، تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و روش آماری آن تحلیل کوواریانس چند متغیره است. جامعه آماری مطالعه کلیه کودکان 7-5 ساله دارای پرخاشگری/بیش­فعالی شهر کرمانشاه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام ‌های زبان مشارکتی بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو

بتول حامدی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ شکوه نوابی نژاد؛ علی دلاور

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، صفحه 137-158

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام های زبان مشارکتی  بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو بود.این پژوهش نیمه آزمایشی است وجامعه آماری آن، دانشجویان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های  شهر تهران بودند. نمونه مورد پژوهش شامل 14 زوج(28 نفر) بود که به روش تصادفی ساده انتخاب و در دوگروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
آسیب‌شناسی مسأله عفاف و حجاب در بین دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

علی کربلائی پازوکی؛ محمد حسین خوانین زاده

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، صفحه 159-183

چکیده
  از مسائل مهم در حوزه مطالعات زنان از منظر قرآن «مسأله پوشش» است که به صورت یک نیاز فطری در وجود آنان نهاده شده است. عفت در پوشش به عنوان بارزترین نماد فرهنگی جامعه اسلامی از همان ابتدا و در دوره های مختلف اسلامی مورد توجه ویژه مسلمانان بوده است. پوشش زن یکی از ضروریات دین اسلام است که قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر و معصومین ...  بیشتر