مقاله علمی - پژوهشی
رابطه ویژگی‏های شخصیتی، حمایت اجتماعی و تعارض متقابل کار-خانواده با تحلیل عاطفی معلمان

مهدی زارع بهرام آبادی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 1-22

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین پنج صفت اصلی شخصیت، حمایت اجتماعی و تعارض متقابل کار و خانواده با تحلیل عاطفی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان معلم شاغل در شهرستان اراک بود که به شیوه تصادفی 280 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. اعضای نمونه پرسشنامه‏های فرسودگی شلغی مسلش و جکسون(1982)، فرم کوتاه تجدیدنظرشده فهرست پنج صفت شخصیت ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

سید محمد حسینی؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ امید میرزایی فندخت

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 23-39

چکیده
  هدف: این پژوهش در جهت بررسی اشتغال در رابطه  میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه دختر و پسر شاغل و غیر شاغل که در دوره کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده‏اند تشکیل دادند،در نمونه‏ای متشکل از ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
رابطه بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی در کسب وکارهای خانوادگی (مطالعه موردی: صنعت فرش ماشینی شهرهای کاشان و آران و بیدگل)

محمدرضا خبازی راوندی؛ کیومرث فرحبخش؛ لطفعلی عاقلی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 41-66

چکیده
  کسب وکارهای خانوادگی که همزمان باداشتن عملکرد اقتصادی بالا، هماهنگی خانوادگی درونی بالایی نیز دارند، موفق‌ترین این‌نوع کسب وکارها شناخته می‌شوند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی در کسب وکارهای خانوادگی با مطالعه در صنعت فرش ماشینی شهرهای کاشان و آران و بیدگل انجام شد. جامعه آماری مدیران شرکت‌های فرش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی نقش تعدیل‌کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب‌آوری و سلامت عمومی

محمدعلی بشارت؛ حسینعلی جاهد؛ سیده اسماء حسینی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 67-87

چکیده
  در این پژوهش نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطة بین تاب آوری و سلامت عمومی در یک نمونة دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هفتاد و پنج نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (65 دختر و 10 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد تا مقیاس خود­تاب­آوری ((ERS، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) و پرسشنامه سلامت عمومی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
رابطه ابعاد شخصیت با حل مسأله و بهزیستی روانشناختی: نقش خودشیفتگی

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ مجید برادران

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 89-102

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر  بررسی نقش خودشیفتگی در پیش بینی ابعاد شخصیت، حل مسأله و بهزیستی روانشناختی می باشد. 180 نفر(102 دختر و 78 پسر) از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند،  به روش خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه شخصیت خودشیفته (راسکین و تری، 1988) ، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تعیین سهم امیدواری و بهزیستی فردی در رضایت از زندگی سالمندان تهران

سیما علیدائی؛ حسین ابراهیمی مقدم

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 103-116

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعییین سهم امیدواری و بهزیستی فردی در رضایت از زندگی سالمندان تهران است. روش بررسی: برای نیل به هدف مذ کور، با مراجعه به مکانهای عمومی مانند مراکز خرید، بوستانها و فرهنگسراها یک نمونهمشتمل بر 220 سالمند (122 زن و 98 مرد) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. سپس افراد سالمند به وسیله مقیاس های امیدواری، بهزیستی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان در دختران فراری و بهنجار

جعفر حسنی؛ مهناز شاهقلیان

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 117-134

چکیده
  فرایندهای کنترل و ابراز هیجان نقش اساسی در سلامت روانشناختی افراد ایفا می‏کنند و یکی از عوامل زمینه­ساز آسیب­شناسی روانی و بیماری­های جسمانی مطرح می­باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی کنترل هیجانی، ابرازگری هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان در دختران فراری و بهنجار بود.بر اساس ملاک­های ورود و شیوه­ نمونه­برداری در دسترس 50 ...  بیشتر