آسیب‌شناسی مسأله عفاف و حجاب در بین دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از مسائل مهم در حوزه مطالعات زنان از منظر قرآن «مسأله پوشش» است که به صورت یک نیاز فطری در وجود آنان نهاده شده است. عفت در پوشش به عنوان بارزترین نماد فرهنگی جامعه اسلامی از همان ابتدا و در دوره های مختلف اسلامی مورد توجه ویژه مسلمانان بوده است. پوشش زن یکی از ضروریات دین اسلام است که قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر و معصومین (علیهم السلام) و در کلمات و فتاوای فقها به وجوب و کیفیت آن تصریح شده است. با تمام اهمیت و جایگاهی که مساله پوشش در فرهنگ دینی از ان برخوردار است امروزه عدم رعایت عفاف در پوشش به عنوان یک آسیب فرهنگی و اجتماعی جدّی مطرح است و آن آسیب در مورد دختران دانشجو به دلیل موقعیت سنی، تحصیلی و فرهنگی آنان از حساسیت بیشتری برخوردار است. چرا بعضی از دانشجویان عفت در پوشش را رعایت نمی‏کنند این تحقیق درصدد یافتن حلقه مفقوده و رابطه معناداری بین پرسش ها و فرضیه‏های پژوهش و عدم رعایت عفت در پوشش در بین بعضی از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) است. روش این تحقیق میدانی با استفاده از پرسشنامه می‏باشد. ضعف اعتقادی، عدم پایبندی به انجام عبادات، نظام خانوادگی، کسب زیبایی، جامعه و رسانه از جمله عوامل مهم در عدم رعایت عفت در پوشش جامعه آماری مورد پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the issue of chastity and hijab among undergraduate female students at Allameh Tabataba'i University

نویسندگان [English]

  • Ali Krbalaei pazooki
  • Mohammad Hossein Khavaninzadeh
چکیده [English]

One of the important issues in the field of women studies from the viewpoint of the Qur'an on "coverage" is that coverage of the body has been put as an inborn need in them. Muslims paid special attention to Chastity in coverage as the most obvious symbol of Islamic cultural society from the beginning of Islam and at different Islamic periods. The women's coverage is one of the requirements of the religion of Islam that has been explicitly considered as obligatory by the Qur'an and the traditions of the Prophet and Imams (peace be upon them) and in the words and fatwas of jurisprudents to its necessity and its quality. With all the importance and position that the issue of coverage in the religious culture, today lack of chastity in coverage as a serious cultural and social damage among the female students due to their age, educational and cultural background is more sensitive.  Why don't some of the students observe chastity in coverage? This research sought to find the missing link and a meaningful relationship between the questions as well as the theory of the research and the lack of observance of chastity in coverage in some of the undergraduate students of Allameh Tabataba'i University. The method of this field research was the use of the questionnaire. Ideological weakness, lack of commitment to performance of religious devotions, the family system, seeking beauty, as well as society and mass media are among the important factors involved in the non-observance of chastity in coverage among the population of the statistical research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chastity
  • veil
  • cover
  • undergraduate female students of Allameh Tabataba'i University
  • effective factors in the absence of observance of chastity in coverage and effective improvement in it