دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، مهر 1393، صفحه 1-180 
تعارضات خواهر- برادری، جنسیت و الگوهای فرزندپروری در دانش آموزان

صفحه 18-32

صادق حسن نیا؛ کیومرث فرح بخش؛ هادی کرم رازی؛ یونس دوستیان؛ شبنم وازپور


فراتحلیل رابطه متغیر های شخصیتی با استرس شغلی

صفحه 124-140

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی


نقش مولفه‌های کیفیت زندگی همسران جانبازان در پیش بینی سلامت عمومی فرزندان

صفحه 88-104

محمود نجفی؛ علی عباس کمری؛ ‌نصراله عرفانی؛ نصرت جعفری؛ علی رضا پیرخائفی