مقاله علمی - پژوهشی
تدوین الگوی مفهومی خودآگاهی مبتنی بر اندیشه‎های شهید مطهری(ره)

نرگس جعفری؛ احمد سلحشوری؛ ایراندخت فیاض؛ محمد عسگری

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.60185.2677

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی مفهومیِ خودآگاهی برای دانش‎آموزان دوره‎ی اول متوسطه مبتنی بر اندیشه‎های شهید مطهری(ره) انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد کیفی و از نظر روش پژوهش، از روش تحلیلی و استنباطی استفاده شد. جامعه‎ی پژوهش شامل تعداد 45 اَثر از جمله مقالات و گزارش‎های تحقیقاتی دست اول شهید مطهری(ره) ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی دلایل شکل‌گیری تعارض زناشویی در دوران عقد

جواد خدادادی سنگده

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، صفحه 25-54

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62628.2758

چکیده
  دوره عقد ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که تأثیر مهمی در زندگی فردی و اجتماعی هر شخصی دارد. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی دلایل شکل‌گیری تعارضات زناشویی در دوره عقد انجام شد. این پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمونی (تماتیک) انجام شد. جمعیت موردمطالعه پژوهش برابر است با مشارکت­کنندگان پژوهش که زوج­های عقد کرده متعارض ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
"ما ازدواج کرده ایم، اما زیر یک سقف زندگی نمی کنیم": تجارب زیسته افراد متاهل در دوران عقدبستگی

مریم فلاحت پیشه بابلی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ لیلی پناغی؛ محمود حیدری

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، صفحه 55-100

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.60370.2683

چکیده
  دوران عقد، از اولین مراحل چرخه زندگی خانواده‌های ایرانی به شمار می‌رود. ازآنجاکه دوران عقدبستگی، دورانی ست که افراد متأهل هستند اما هنوز زندگی مشترک در زیر یک سقف را آغاز نکرده‌اند، توجه به این دوران به‌عنوان اولین مرحله تأهل، امری ضروری به نظر می‌رسد. هدف از پژوهش فوق، شناسایی تجارب زیسته زنان و مردان متأهل ایرانی در طول دوره ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تأثیر آموزش باورها وحالت فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان

گوهر یزدانی؛ محمدحسین سالاری فر؛ محسن خورشیدزاده

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، صفحه 101-122

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.61153.2710

چکیده
  فرسودگی تحصیلی یک مشکل جدی و یک واکنش منفی احساسی، جسمی و ذهنی به مطالعه طولانی‌مدت است که منجر به فرسودگی، ناامیدی، عدم انگیزه و کاهش توانایی در مدرسه می‌شود. هدف پژوهش مشخص کردن تأثیر آموزش باورها و حالت فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون –پس‌آزمون با گروه کنترل و یک مرحله پیگیری ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی کیفی نقش پیشگیرانه پلیس زن در افزایش احساس امنیت اجتماعی پس از بحران زلزله کرمانشاه

سمیه کاظمیان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، صفحه 123-164

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.58399.2627

چکیده
  نیروی انتظامی پس از وقوع بحران، می‌تواند در ایجاد احساس امنیت برای مردم منطقه بحران‌زده نقش مؤثری ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی نقش پیشگیرانه پلیس در افزایش احساس امنیت اجتماعی پس از بحران زلزله کرمانشاه انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه کارکنان نیروی انتظامی بود که پس از زلزله کرمانشاه در منطقه حضور یافتند و درصدد برقراری ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین و اعتبارسنجی ابزار سنجش سلامت معنوی مبتنی بر متون اسلامی مرتبط

اعظم اسکندری؛ سعید وزیری؛ محمد حسین فلاح؛ ابوالقاسم عاصی مذنب

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، صفحه 165-196

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.59748.2667

چکیده
  یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سلامت انسان، سلامت معنوی است که بر دیگر ابعاد آن، تأثیر بسزایی دارد. با توجه به لزوم ارائه تعریفی جامع از سلامت معنوی و تعیین مؤلفه‌ها و سنجش آن منطبق با فرهنگ و دین جامعه ایرانی، پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل مفهومی و ابزار سنجش سلامت معنوی مبتنی بر متون اسلامی انجام شده است. مطالعه حاضر به روش ترکیبی از نوع ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین مدل کامیابی شغلی در ارتباط با هوش هیجانی با نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی در معلمان زن مقطع ابتدایی

حمیرا عبدالمحمدی؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، صفحه 197-218

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.58754.2636

چکیده
  هدف ازاین پژوهش، تدوین مدل کامیابی شغلی در ارتباط با هوش­هیجانی با نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی بود. روش این پژوهش توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه موردمطالعه شامل معلمان زن در دوره ابتدایی سازمان آموزش‌وپرورش شهر تهران در سال 1399 بود. حجم نمونه 405 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه مولفه های مهارت تفکر خلاق و تفکر انتقادی در دوره ابتدایی

محمد حجتی؛ حسن صائمی؛ کاظم شریعت نیا؛ علی اصغر بیانی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، صفحه 219-258

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62559.2754

چکیده
  هدف پژوهش حاضر استخراج مؤلفه‌های مهارت­های تفکر خلاق و انتقادی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران بود. جهت انجام این پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده است. نمونه آماری 12 نفر از صاحب­نظران علوم تربیتی و روان­شناسی بودند که با استفاده از نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری داده، مصاحبه نیمه­ساختاریافته ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی بسته آموزشی ارتقاء روابط بین فردی زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار و مشاوره زناشویی شناختی رفتاری بر دلبستگی و تعهد زناشویی

سمیه بازرگان؛ محمد آرش رمضانی؛ حمید آتش پور؛ رومینا امیری

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، صفحه 259-294

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.61783.2731

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی بسته تدوین‌شده ارتقاء روابط بین­فردی زوجین بر اساس رویکرد هیجان­مدار و مشاوره زناشویی شناختی رفتاری بر دلبستگی و تعهد زناشویی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری شامل زوجین با تعارضات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران بود که 30 زوج به‌ ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی چالشهای زمینه ای در سیستم و ارتباطات خانواده های کارکنان اقماری صنعت نفت

محمد باباپور؛ غنچه راهب؛ کیانوش عبدی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، صفحه 295-326

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.61587.2724

چکیده
  شیوه زندگی خاص کارکنان اقماری که دربرگیرنده دوری‌های متناوب آنان از خانواده است، می‌تواند زندگی خانوادگی آنان را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های زمینه‌ای در زندگی خانوادگی کارکنان اقماری بود. روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و بحث گروهی متمرکز است که از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر