واکاوی فرآیند سلامت روان در سالمندان کاربر فضای مجازی

محدثه مصلحی؛ ابراهیم نعیمی؛ مهدی واحدی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1400، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.60971.2704

چکیده
  ناراحتی‌های جسمانی، روانشناختی و محیطی که افراد در دوره سالمندی ادراک می‌کنند گرایش سالمندان را به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تسهیل می‌کند. هدف این پژوهش بررسی سلامت روان در سالمندان کاربر فضای مجازی است.روش پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدار شناسی است. جمعیت مشارکت‌کننده در این پژوهش شامل تمامی زنان و مردان بالای 65 سالِ شهر تهران ...  بیشتر

شناسایی تهدیدها و فرصت‎های موجود و پیش‌رو در رویارویی با گسترش پاندمی کروناویروس با تأکید بر سلامت روان

کامران شیوندی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1400، ، صفحه 53-80

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.57122.2585

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف شناسایی فرصت ها و تهدیدها موجود و پیش‎روی افراد جامعه در ابعاد گوناگون در ارتباط با سلامت روان در رویارویی با پاندمی کروناویروس به انجام رسید؛ تا بتوان چشم‎اندازهای مثبت و تهدیدکننده این پدیده را ترسیم نمود. این پژوهش کیفی بر اساس روش پژوهش دلفی در چند مرحله تحلیل راهبردی انجام گردید. برای جمع‎آوری داده‎ها ...  بیشتر

اثربخشی آموزش تاب آوری بر استرس و سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

طاهره حسینی قمی؛ زهرا جهان بخشی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1400، ، صفحه 205-228

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.50262.2327

چکیده
  مقدمه : استرس و مشکلات در زمینه سازگاری بخشی از مسائل خاتواده های دارای فرزند کم توان می باشد. یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سلامت روان تاب آوری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر استرس و سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی بوده است. روش : روش پژوهش طرح نیمه آزمایشی ، شامل پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بر سلامت روان، شفقت خود و وسوسه در معتادان

محمود برجعلی؛ سجاد ناصری نیا

دوره 10، شماره 40 ، دی 1398، ، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.45570.2194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان در بهبود سلامت روان، شفقت خود و وسوسه در معتادان شهر خرم‌آباد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون_ پس‌آزمون_ پیگیری با گروه کنترل می‌باشد. نمونه مورد نظر شامل 32 مرد از معتادان بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش ...  بیشتر

اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین

حسنعلی ویسکرمی؛ لیلا منصوری؛ سمیه روشن نیا

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، ، صفحه 39-62

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.26149.1642

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین بود. روش‌ پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری آن شامل کلیه دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم‌آباد بود که از میان آنها تعداد 30 نفر که دارای پیشرفت تحصیلی ...  بیشتر

نقش واسطه ای سلامت روان در رابطه میان باورهای مذهبی و سلامت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی شهر تهران)

نجمه جلالیان؛ مسعود گرامی پور؛ محمود برجعلی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، ، صفحه 129-147

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6787

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای مذهبی با سلامت سازمانی با توجه به نقش واسطه‌ای سلامت روان در دانشگاه های دولتی شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش شامل همه اعضای هیأت علمی، مدیران و کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران بود که به روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 635 تن به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش ...  بیشتر

بررسی آموزش تفکر مثبت و خوش بینی بر سلامت روان والدین کودکان سرطانی 7- 3بستری در بیمارستان محک شهر تهران در سال 1392

مریم زینی وند؛ فرنگیس کاظمی؛ حسین سلیمی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1393، ، صفحه 34-50

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تآثیر آموزش تفکر مثبت و خوش بینی بر سلامت روان والدین کودکان  مبتلا به سرطان 7-3بستری در بیمارستان محک تهران بود. بدین منظور از میان 90 نفر از والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده  مؤسسه خیریه و بیمارستان محک شهر تهران در شهریور ماه 1392 ، پس از اجرای پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر(1989) و مصاحبه فردی ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهار تهای مقابله با استرس و راهبردهای مقابل های بر سلامت روان دانشجویان دختر

نازی بنائی؛ محمد عسگری

دوره 3، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 125-143

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5911

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسۀ تأثیر برنامۀ آموزش مهار تهای مقابله با استرس و راهبردهای مقابل های بر سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد همدان دختر انجام شد. برای این منظور، از بین این دانشجویان 300 نفر به شیوة نمون هگیری تصادفی ساده انتخاب و پس از اجرای آزمون سلامت روان بر روی آنها، 60 نفر که دارای بالاترین نمره بودند، انتخاب و به صورت تصادفی ...  بیشتر

نقش مهارت های زندگی در پیش بینی روان دانش آموزان

محمود نجفی؛ ایمان الله بیگدلی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1391، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22054/qccpc.2012.6081

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر، پیش بینی سلامت روان مهارت های زندگی در دانش آموزان بود، به این منظور نمونه ای به حجم 800 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و پرسشنامه های مهارت زندگی و سلامت روان 28 سوالی روی آنها اجرا گردید، نتایج نشان داد که بین آگاهی از مهارت های زندگی و سلامت روان (نشانگان مرضی کمتر) رابطه منفی معنی دار وجود ...  بیشتر

بررسی رابطه عوامل روانشناختی و جمعیت شناختی پیش بینی کننده سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان

طیبه بلالی؛ عذرا انتظامی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1390، ، صفحه 33-57

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5900

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مطلقه شهر اصفهان در سال 88 می باشند که ازدواج مجددی نداشتند. نمونه پژوهش 100 زن مطلقه از شهر اصفهان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مراکز سازمان بهزیستی و کمیته ...  بیشتر

الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان: تفاوت های جنسیتی

رقیه موسوی؛ سعید اکبری زرد خانه

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 151-171

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5877

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر صورت گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 150 نفر دانشجوی دختر و 150 نفر دانشجوی پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب گردید. در این پژوهش از مقیاس نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی برای جمع آوری اطلاعات استفاده ...  بیشتر