کلیدواژه‌ها = سلامت روان
تعداد مقالات: 11
1. واکاوی فرآیند سلامت روان در سالمندان کاربر فضای مجازی

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 97-122

10.22054/qccpc.2021.60971.2704

محدثه مصلحی؛ ابراهیم نعیمی؛ مهدی واحدی


9. نقش مهارت های زندگی در پیش بینی روان دانش آموزان

دوره 3، شماره 11، مهر 1391، صفحه 101-116

10.22054/qccpc.2012.6081

محمود نجفی؛ ایمان الله بیگدلی


11. الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان: تفاوت های جنسیتی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389، صفحه 151-171

10.22054/qccpc.2010.5877

رقیه موسوی؛ سعید اکبری زرد خانه