تعارضات خواهر- برادری، جنسیت و الگوهای فرزندپروری در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده ، دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

2 استادیار گروه مشاوره ، دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

4 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی ، دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

5 کارشناس ارشد مشاوره تحصیلی ، دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

چکیده

تعارض بین خواهر و برادرها یکی از متداول­ترین اشکال پرخاشگری در خانواده­ها است. در این پژوهش شیوه­ی فرزندپروری به عنوان کارکرد کنترلی والدین و جنسیت به عنوان یکی از عوامل تعیین­کننده الگوی رفتاری والدین نسبت به کودکان در رابطه با تعارض­های خواهر و برادری مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه­ی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی، شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی 91-90 بود که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای تعداد 124 دانش­آموز به همراه خانواده­های ایشان انتخاب شد. داده­ها از طریق پرسشنامه­های، رابطه با خواهر و رابطه با برادر IBR) و(RIS ،  سبک‌های فرزند­پروری بامرید و یک پرسشنامه جمعیت شناختی جمع آوری شد. نتایج همبستگی نشان داد که تعارضات خواهر- برادری با شیوه های فرزند­پروری اقتداری، سخت گیرانه پدر و مادر رابطه­ی معکوس دارد اما با فرزندپروری سهل گیرانه­ رابطه معناداری ندارد. بر اساس تحلیلات رگرسیون گام به گام فرزندپروری اقتداری پدر و مادر قوی­ترین پیش­بینی کننده­های شدت تعارضات بین همشیرها هستند؛ دختران بیشتر از پسران هم اختلاف با خواهر و هم اختلاف با برادران خود را گزارش دادند. همچنین نتایج نشان می­دهد که پسران بیشتر اختلاف با برادران کوچک­تر و دختران بیشتر اختلاف با برادران بزرگتر و خواهران کوچکتر از خود را گزارش داده­اند. مطابق یافته­های بالا الگوهای فرزندپروری والدین و جنسیت کودکان در پیش بینی شدت اختلاف و درگیری بین همشیرها مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

sibling conflicts, gender and parenting patterns in students

نویسندگان [English]

  • sadegh hasannia 1
  • kioumars Farahbakhsh 2
  • Hadi Karamrazi 3
  • younes doostian 4
  • shabnam vazpour 5
چکیده [English]

Sibling conflicts are one of the most common forms of aggression in families. In this study, the method of child raising, as parents' controlling function and, gender, as one of the factors determining parents' behavioral patterns towards their children, were investigated in relation to sibling conflicts. The study is a correlational one and its population includes all secondary school girl and boy students in the city of Robat Karim during 1390-1391. From the population, a sample of 124 students and their families were selected through multi-stage cluster sampling. The data of the study were collected through the questionnaires of «IBR and RIS» Further, a questionnaire was used to gather the participants' demographic information.  The results of correlations indicated that sibling conflicts had a negative relationship with the parents' authority and Stringent methods of child raising but it did not have a significant relationship with inconsiderate child raising. The results of stepwise regression analysis showed that the parents' authority child raisin g was the strongest predictor of the extent of sibling conflicts; girls reported more conflicts with both their sisters and their brothers than boys. In addition, the results of the study indicated that boys reported more conflicts with their younger brothers and girls reported more conflicts with their elder brothers and younger sisters. According to the above findings, parents' child birth patterns and children's' genders are significant in predicting the extent of sibling conflict and aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sibling conflicts
  • Gender
  • parents' child birth patterns