مقاله علمی - پژوهشی
تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی : یک مطالعه کیفی

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.35316.1948

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی برای دانش­آموزان سال اول دبیرستان بوده است. روش پژوهش کیفی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه و مطالعة متون بوده است. جامعه پژوهش، والدین دانش‌آموزان موفق، معلمان و متخصصان مشاوره و روانشناسی و متون مرتبط با موضوع بوده است. نمونه­گیری به‌صورتبه‌صورت هدفمند بوده به این صورت که تا ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مدل‌یابی معادلات ساختاری پیش‌بینی اعتیادپذیری بر اساس طرح‌واره وابستگی/بی‌کفایتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی‌گری سیستم‌های مغزی – رفتاری در دانش‌آموزان

رضا فراوانی؛ ناصر امینی؛ عزت دیره؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، صفحه 31-57

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.37724.2021

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مدل‌یابی ساختاری پیش‌بینی اعتیادپذیری بر اساس طرح‌واره وابستگی/ بی‌کفایتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی‌گری سیستم­های مغزی– رفتاری در بین دانش‌آموزان کرج بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات ساختاری بود و جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش‌آموزان مقطع دوم دبیرستان‌های ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی نقش والدین در تربیت عاطفی کودک با بهره گیری از سیره امام رضا(ع)

سید صدر الدین شریعتی؛ فاطمه صحرایی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.40836.2103

چکیده
  روابط عاطفی میان والدین در خانواده که مهم‏ترین نهاد تربیتی جامعه و نخستین آموزشگاه فرد شمرده می‏شود، اثرگذارترین عامل حرکت مطلوب فرزندان برای انتخاب سبک و شیوه زندگی اسلامی است. این پژوهش به بررسی تعدادی از نقش‏هایی که والدین می‏توانند در تربیت عاطفی فرزند خود داشته باشند می‏پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. به‌منظور ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تاثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه گویی بر مهارتهای اجتماعی و هوش کلامی نوآموزان دو زبانه دوره پیش دبستانی

مهدی واحدی؛ عباس قلتاش؛ پریسا چرخ آبی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، صفحه 81-110

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.41230.2118

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه‌گویی بر مهارت‌های اجتماعی و هوش کلامی نوآموزان دوزبانه دوره پیش‌دبستانی شهرستان کارون در سال 1397 بود. جامعه موردتحقیق کلیه نو آموزان دختر و پسر پیش‌دبستانی شهرستان کارون بود که طی آزمونی مقدماتی تعداد 30 کودک از آنانی که نمرات پایین‌تری در پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج بر اساس میزان تفاوت سطح تحصیلی در زوجین

فاطمه شجاعی؛ رضوان السادات جزایری؛ سید احمد احمدی؛ مریم السادات فاتحی زاده

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.37505.2015

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات میزان تفاوت سطح تحصیلی زوجین بر سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج، انجام گرفته است. طرح این پژوهش، توصیفی علی- مقایسه‌ای بود. حجم نمونه 120 نفر از زوجین شهر اصفهان بودند که حداقل 5 سال از زندگی مشترک آن‌ها می‌گذشت. این افراد به‌صورت خوشه‌ای از میان زوجینی که در نواحی مختلف اصفهان ساکن بودند انتخاب و در ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش واسطه‌ای استرس فرزندپروری، کیفیت رابطه مادر-کودک و سلامت روان مادر در رابطه بین فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و مشکلات رفتاری کودکان ‌

خدیجه شیرالی نیا؛ معصومه ایزدی؛ خالد اصلانی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، صفحه 135-146

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.36302.1989

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‌ای استرس فرزندپروری، کیفیت رابطه مادر-کودک و سلامت روان مادر در رابطه بین فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود جامعه آماری شامل 585 مادران کودکان پیش‌دبستانیِ مدارس منطقه سه، شهر اهواز در سال 1396 بود که تعداد 280 نفر براساس فرمول ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط خانوادگی میلر بر بهزیستی روانشناختی و خشونت زناشویی از نگاه زنان آزار دیده

ابراهیم نامنی؛ علی اکبر خدادای

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، صفحه 147-176

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.37291.2013

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط خانوادگی میلر بر بهزیستی روان‌شناختی و خشونت زناشویی از نگاه زنان آزار دیده انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش تمام زوجین قربانی خشونت زناشویی است که در بازه زمانی بهار 96 به مراکز مشاوره ناحیه 2 شهر مشهد مراجعه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر عاطفه مثبت و منفی زنان دارای همسر با اختلالات روانی

علی قره داغی؛ فائزه کمیلی پور

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، صفحه 177-194

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.40597.2094

چکیده
  این پژوهش باهدف تعیین مداخلات مبتنی بر رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر عاطفه مثبت و عاطفه منفی زنان دارای همسر با اختلالات روانی در سال 1395 و در شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون، با گروه کنترل بود. جمعیت آماری شامل کلیه زنان دارای همسر با اختلال روانی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره تحت پوشش سازمان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی درمان فراشناختی با تأکید بر کارکردهای احرایی مغز بر سندرم شناختی-توجهی و حس انسجام خوددر مبتلایان به اضطراب

سهیلا باباخان زاده؛ پروین احتشام زاده؛ زهرا افتخار صعادی؛ سعید بختیارپور؛ احمد علی پور

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، صفحه 195-220

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.40298.2080

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی با تأکید بر کارکردهای اجرایی بر دو متغیر سندرم شناختی – توجهی و حسِ انسجام خود در دانش‌آموزان دارای اضطراب انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران بود که در سال 96-95 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 20 دانش‌آموز دارای اضطراب بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی بر کیفیت زندگی در بیماران سرطانی

سجاد رویین تن؛ شهدخت آزادی؛ همایون افشین؛ ناصر امینی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، صفحه 221-242

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.38404.2043

چکیده
  سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیرطبیعی سلول‌ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می‌شود. بیمـاران سـرطانی دچـار مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی می‌شوند که ممکن است این مشکلات باعث اختلال درروند کیفیت زندگی آنـان گـردد. این پژوهش باهدف اثربخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی در افزایش کیفیت زندگی، در بیماران مبتلابه ...  بیشتر