مقاله علمی - پژوهشی
امکان سنجی استفاده از روش های مشاوره ای برای شناسایی استعدادها

علی قاسم زاده؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.40752.2101

چکیده
  توجه به سازه استعداد در انتخاب مسیر زندگی، بویژه در دو حیطه تحصیلی و شغلی، همیشه مد نظر محققین بوده‌است. در میان رشته‌های مختلف زیر مجموعه علوم تربیتی و رفتاری، به نظر می‌رسد رشته مشاوره علیرغم جایگاه مهم و موثری که در حوزه‌های مختلف، بویژه تحصیلی و شغلی، دارد، و علیرغم غنای علمی و محتوایی که در حوزه نظریه پردازی و تولید علم از آن ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس

مرتضی رضایی مدنی؛ آتوسا کلانترهرمزی؛ ابراهیم نعیمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.40632.2098

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین در پایه نهم از منظر مشاوران مدارس دوره اول متوسطه انجام شد. روش شناسی:روش پژهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مشاوران مدارس در سال تحصیلی 97-96 و روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود. به این صورت که از میان مشاوران مدارس تعداد 10 نفر مشاور انتخاب شده که انتخاب ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده

یاسر رضاپور؛ مریم ذاکری

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 49-70

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.40602.2095

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده انجام گرفت. این پژوهش در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی همراه با طرح خطوط پایه چندگانه انجام شد. نمونه این پژوهش دو زن دارای تشخیص افسردگی از بین مراجعه کنندگان اورژانس اجتماعی شهرستان بادرود بود که تحت 12 جلسه درمان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر‌بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد-شناختی رفتاری (‌ACT-CBT) و رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر سرمایه عاطفی نوجوانان پسر مبتلا به سوء-استفاده جنسی

محسن گل پرور؛ محمد اکبری

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 71-98

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.41608.2133

چکیده
  سوءاستفاده جنسی از زمره تروماهای روان‌شناختی است که سلامت نوجوانان را به طور جدی تهدید نموده و آن‌ها را نیازمند یاری‌رسانی حرفه‌ای می‌کند. این پژوهش با هدف تعیین اثر‌بخشی درمان ACT-CBT و رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر سرمایه عاطفی نوجوانان مبتلا به سوء‌استفاده جنسی اجرا شد. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی و طرح پژوهش، سه‌گروهی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران

زهرا نیلی احمد آبادی؛ فریبرز باقری؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 99-122

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.43869.2168

چکیده
  دوران کودکی بدلیل شکل‌گیری شخصیت فرد، از مهم‌ترین و موثرترین دوران‌های زندگی هر فرد است. در این پژوهش، هدف، تدوین و بررسی اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب، بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران بود و فرض بر این بود که آموزش برنامه فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب، بر بهبود رابطه والد-فرزندی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تبیین بخشش در سالمندان از طریق قدردانی،شادکامی و پذیرش خود با نقش میانجی توانمندی‌ خود

نادر منیرپور؛ بهناز عطاری؛ مجید ضرغام حاجبی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 123-156

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.42869.2151

چکیده
  بخشش مزایای روانی، اجتماعی، ذهنی و جسمانی را برای سالمندان در پی دارد و همچنین باعث کاهش اضطراب، افسردگی، بیماری‌های روان‌تنی، قلبی و فشار خون می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف تبیین بخشش در سالمندان از طریق قدردانی،شادکامی و پذیرش خود با نقش میانجی توانمندی‌ خود انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
طراحی مدل پیش‌بینی انعطاف‌پذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق

محمد خیراللهی؛ اصغر جعفری؛ محمد قمری؛ وحیده باباخانی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 157-180

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.41666.2134

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل پیش‌بینی انعطاف پذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق ‌بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و براساس معادلات ساختاری و جامعه‌آماری زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده در 6 ماه اول سال 1397 در استان آذربایجان‌شرقی بودند. با روش نمونه‌گیری هدفمند، 200 زوجین (400 نفر) ...  بیشتر