بررسی نقش تعدیل‌کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب‌آوری و سلامت عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی )ره(

3 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطة بین تاب آوری و سلامت عمومی در یک نمونة دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هفتاد و پنج نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (65 دختر و 10 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد تا مقیاس خود­تاب­آوری ((ERS، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که بین تاب­آوری و رضایت از زندگی با مشکلات مربوط به سلامت عمومی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل اثرات اصلی و تعدیلی بر حسب معادلات ساختاری نشان داد که رضایت از زندگی می‌تواند رابطه بین تاب آوری و مشکلات مربوط به سلامت عمومی دانشجویان را تعدیل کند. بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که رابطه بین رضایت از زندگی و تاب آوری با سلامت عمومی فقط یک رابطه ساده نیست و تعامل متغیرهای مختلف می‌تواند به شکل‌های متفاوت سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Moderating Role of Satisfaction with Life in the Relationship between Resiliency and General Health

نویسندگان [English]

  • M Besharat 1
  • HA Jahed 2
  • A Hosseini 3
چکیده [English]

This study is concerned with the moderating role of life satisfaction in the relationship between resiliency and general health in a sample of students. 75 students from among those studying at the Islamic Azad University of Shahr-e-Ray (65 girls and 10 boys) were involved in this study and asked to complete Ego Resiliency Scale (ERS), Satisfaction with Life Scale (SWLS), and the General Health Questionnaire (GHQ-28). The research results indicate that there is a significant negative correlation between resiliency and satisfaction with life and the general health problems. Results of the analysis carried out on the chief and moderating effects based on the structural equations suggest that satisfaction with life could moderate the relationship between resiliency and general health problems of the students. Based on the research findings, it can be concluded that the relation between satisfaction with life and resiliency and genera health is not merely a simple one and the interaction between different variables could differently influence general health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction with Life
  • Resiliency
  • Mental Health
  • physical health