مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم‌آباد

مرتضی عسگری بسطام؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1394، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4199

چکیده
  هدف تحقیق دست‌یابی به عوامل مقاوم در برابر اعتیاد، گرایش به اعتیاد و تسهیل‌کننده برای ترک اعتیاد است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای است. نمونه‌گیری افراد گروه‌های ترک‌کرده و معتاد به صورت در دسترس و گلوله‌برفی از طریق کمپ‌های ترک اعتیاد، کلینیک‌ها و مراکز NA به تعداد 40 نفر و نمونه‌گیری گروه سالم با روش یاد شده و به همان تعداد ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند ساکن شهر تهران

کبری دهقان؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1394، صفحه 15-39

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4207

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند شهر تهران برگزار شد. پژوهش از نوع مطالعات نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان زن ساکن آسایشگاه‌های شهر تهران در اردیبهشت و خرداد ماه سال 94 بود. از بین آسایشگاه‌های موجود در شهر تهران، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
پیش بینی میزان عزت نفس ، خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس شیوه های فرزند پروری و الدین با همایندی خودمتمایزسازی آنان

داوود نوده ئی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1394، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4248

چکیده
  پژوهش حاضربه منظور بررسی پیش‌بینی عزت نفس، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین و خودمتمایزسازی آنان در بین دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان صورت گرفت. نمونه مورد نظر در این پژوهش تعداد 200 نفراز دانش‌آموزان پسر به همراه والدین آن‌ها بود که از طریق انتخاب سه دبیرستان (شاهد، غیرانتفاعی و دولتی) ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش کیفیت زندگی با تأکید بر قرآن و آموزه‌های اسلامی

علی فرنام؛ محمد حمیدی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1394، صفحه 61-85

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4209

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مثبت­نگری بر افزایش کیفیت زندگی با تأکید بر قرآن و آموزه­‌های اسلامی در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان بود. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی همراه با گروه آزمایش و گواه بود. روش نمونه­گیری ابتدا کل جامعه آماری به تعداد 300 نفر پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی 36-sf را تکمیل کردند و ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تحلیل کانونی رابطۀ بین والدگری پدر و استقلال عاطفی فرزند

آسیه امیدوار طهرانی؛ محمدحسین خانی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1394، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4210

چکیده
  از سال 1986 که استینبرگ و سیلوربرگ برای اولین‌بار اصطلاح استقلال عاطفی را برای جدایی عاطفی نوجوان از والدین‌شان به کار بردند؛ در رابطه با عوامل تأثیرگذار بر آن، پژوهش‏های زیادی صورت گرفت. با این وجود، مرور پیشینۀ پژوهشی نشان می‏دهد در ارتباط با تأثیر والدگری پدر پژوهشی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطۀ والدگری پدر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
رابطه غنی بودن پیوند کار- خانواده با عزت نفس و امنیت روان شناختی

محسن گل پرور؛ آیدا مرادی نیا

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1394، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4211

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری غنی بودن پیوند کار-خانواده با عزت نفس و امنیت روان­شناختی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و نمونه پژوهش 385 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در شهر اصفهان بودند که به شیوه‌ی نمونه­گیری سهل­الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه غنی­ بودن پیوند کار-خانواده (رشید و همکاران، 2011)، پرسشنامه محقق ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین

زهرا بهاری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1394، صفحه 125-145

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4212

چکیده
  مهمترین رکن سلامت افراد خانواده، رضایت زناشویی است و جامعۀ سالم نیز از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم و بالندۀ افراد خانواده شکل می‌گیرد این پژوهش با هدف مطالعۀ نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین با روش کیفی در شهر تهران به انجام رسیده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته  بوده که بدین منظور پرسشنامۀ محقق ...  بیشتر