نویسنده = احمد برجعلی
بررسی و ارزیابی ماهیتِ (چیستی) روان شناسی اسلامی در مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1399، صفحه 1-26

10.22054/qccpc.2020.39563.2067

فهیمه فداکار داورانی؛ احمد برجعلی؛ معصومه اسمعیلی؛ خسرو باقری نوعپرست


خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

دوره 10، شماره 40، دی 1398، صفحه 1-28

10.22054/qccpc.2019.38193.2037

فاطمه اسمعیل طلایی؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین خونین زاده


شناخت فقدان‌های تجربه‌شده در تاریخچه‌ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1398، صفحه 63-98

10.22054/qccpc.2019.28112.1707

مانی رفیعی اردستانی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی


تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 1-21

10.22054/qccpc.2017.16989.1394

حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی


فراتحلیل رابطه متغیر های شخصیتی با استرس شغلی

دوره 5، شماره 19، مهر 1393، صفحه 124-140

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی


اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر

دوره 4، شماره 16، دی 1392، صفحه 53-68

یوسف اعظمی؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ احمد چوپان


بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود اختلال افسردگی اساسی عود کننده

دوره 3، شماره 12، دی 1391، صفحه 21-48

10.22054/qccpc.2011.5907

مسیب یار محمدی واصل؛ احمد برجعلی؛ محمود گلزاری؛ علی دلاور