نویسنده = کیومرث فرحبخش
تعداد مقالات: 12
3. ارائه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی :یک مطالعه گراندد تئوری

دوره 8، شماره 29، فروردین 1396، صفحه 79-105

10.22054/qccpc.2017.17946.1422

مرتضی فاضل؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی


4. اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی

دوره 7، شماره 27، مهر 1395، صفحه 33-50

10.22054/qccpc.2016.6785

میرسعید جعفری؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین اسکندری؛ کیومرث فرحبخش


5. بررسی رابطه ویژگی های شخصیت با نگرش فراحدی شغلی کارمندان دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 7، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 47-70

10.22054/qccpc.2016.5887

مرضیه مدنی فر؛ کیومرث فرحبخش؛ اسماعیل سعدی پور


6. حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند

دوره 6، شماره 24، دی 1394، صفحه 29-54

10.22054/qccpc.2015.4425

الهام فتحی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ منیژه دانشپور


8. تعارضات خواهر- برادری، جنسیت و الگوهای فرزندپروری در دانش آموزان

دوره 5، شماره 19، مهر 1393، صفحه 18-32

صادق حسن نیا؛ کیومرث فرح بخش؛ هادی کرم رازی؛ یونس دوستیان؛ شبنم وازپور