کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 8
تدوین مولفه های بخشایش زوجین با رویکرد اسلامی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 1-30

10.22054/qccpc.2021.62719.2760

محمد کاویانی؛ مجتبی فرهوش؛ محمد فرهوش؛ مجتبی حافظی


زمینه‌های مؤثر در تجربه سوگ بعد از مرگ عضو خانواده: یک مطالعه پدیدارشناسانه

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 117-160

10.22054/qccpc.2020.48664.2275

پروین بانو عظیم اوغلی اسکویی؛ کیومرث فرحبخش؛ امید مرادی


خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

دوره 10، شماره 40، دی 1398، صفحه 1-28

10.22054/qccpc.2019.38193.2037

فاطمه اسمعیل طلایی؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین خونین زاده


شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 24، دی 1394، صفحه 55-80

10.22054/qccpc.2015.4420

محمد ثناگویی زاده؛ عذری اعتمادی؛ سید احمد احمدی؛ ر ضوان السادات جزایری