1. تدوین مولفه های بخشایش زوجین با رویکرد اسلامی

محمد کاویانی؛ مجتبی فرهوش؛ محمد فرهوش؛ مجتبی حافظی

دوره 13، شماره 49 ، بهار 1401، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.62719.2760

چکیده
  «بخشایش زوجین» یکی از عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده می‌باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه مؤلفه‌های بخشایش زوجین بر اساس منابع اسلامی بود. این پژوهش از جهت روش توصیفی- تحلیلی است که با جمع‌آوری، طبقه­بندی و تحلیل اطلاعات از آیات و روایات به تدوین مؤلفه‌های «بخشایش زوجین» پرداخت. در این پژوهش جامعه آماری منابع اسلامی شامل ...  بیشتر

2. شناسایی چالشهای زمینه ای در سیستم و ارتباطات خانواده های کارکنان اقماری صنعت نفت

محمد باباپور؛ غنچه راهب؛ کیانوش عبدی

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1400، ، صفحه 295-326

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.61587.2724

چکیده
  شیوه زندگی خاص کارکنان اقماری که دربرگیرنده دوری‌های متناوب آنان از خانواده است، می‌تواند زندگی خانوادگی آنان را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های زمینه‌ای در زندگی خانوادگی کارکنان اقماری بود. روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و بحث گروهی متمرکز است که از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر

3. زمینه‌های مؤثر در تجربه سوگ بعد از مرگ عضو خانواده: یک مطالعه پدیدارشناسانه

پروین بانو عظیم اوغلی اسکویی؛ کیومرث فرحبخش؛ امید مرادی

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 117-160

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.48664.2275

چکیده
  مقدمه: از دست دادن یکی از اعضای مهم خانواده بزرگ‌ترین بحران است که فرد باید با آن روبرو شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه مشارکت کنندگان پژوهش از سوگ بعد از مرگ عضو خانواده بود. روش: در این پژوهش برای جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات درباره تجربه سوگ از پژوهش کیفی پدیدارشناسی توصیفی استفاده‌شده است. ۱۲ مشارکت‌کننده که تجربه مرگ ...  بیشتر

4. خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

فاطمه اسمعیل طلایی؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین خونین زاده

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.38193.2037

چکیده
  در گزاره­های متون دینی، پیش‌زمینه تشکیل خانواده -که خواستگاری نیز جزئی از آن است - می­تواند از عوامل مؤثر بر ثبات خانواده باشد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف واکاوی خواستگاری اسلامی بر مبنای قرآن کریم انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه پژوهش شامل کلیّه آیات قران مربوط به مرحله خواستگاری بود که با استفاده از تفاسیر ...  بیشتر

5. بررسی نقش والدین در تربیت عاطفی کودک با بهره گیری از سیره امام رضا(ع)

سید صدر الدین شریعتی؛ فاطمه صحرایی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 59-80

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.40836.2103

چکیده
  روابط عاطفی میان والدین در خانواده که مهم‏ترین نهاد تربیتی جامعه و نخستین آموزشگاه فرد شمرده می‏شود، اثرگذارترین عامل حرکت مطلوب فرزندان برای انتخاب سبک و شیوه زندگی اسلامی است. این پژوهش به بررسی تعدادی از نقش‏هایی که والدین می‏توانند در تربیت عاطفی فرزند خود داشته باشند می‏پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. به‌منظور ...  بیشتر

6. چگونگی وضعیت شاخص های تمایزیافتگی در خانواده های تهرانی

خدابخش احمدی؛ فرشته پاک نژاد

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 219-239

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.21790.1520

چکیده
  تمایزیافتگی اعضای خانواده، یک شاخص کلیدی عملکرد خانواده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت شاخص‌های تمایزیافتگی در خانواده‌های تهرانی انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته بود که با به کار بستن روش کیفی راهبرد اکتشافی زنجیره‌ای و رویکرد پدیدارشناختی و روش کمی همبستگی اجرا گردید. در این تحقیق که در سال 1395 انجام شد، ابتدا ...  بیشتر

7. شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد

محمد ثناگویی زاده؛ عذری اعتمادی؛ سید احمد احمدی؛ ر ضوان السادات جزایری

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4420

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی است. به این منظور از روش نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد. بنابراین از مطالعه منابع و متون دینی و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده گردید. نمونه گیری به روش نظری انجام شد. داده ها از طریق مطالعه منابع و مصاحبه با کارشناسان و یادداشت های فنی ...  بیشتر

8. نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین

زهرا بهاری

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 125-145

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4212

چکیده
  مهمترین رکن سلامت افراد خانواده، رضایت زناشویی است و جامعۀ سالم نیز از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم و بالندۀ افراد خانواده شکل می‌گیرد این پژوهش با هدف مطالعۀ نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین با روش کیفی در شهر تهران به انجام رسیده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته  بوده که بدین منظور پرسشنامۀ محقق ...  بیشتر