کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 6
1. زمینه‌های مؤثر در تجربه سوگ بعد از مرگ عضو خانواده: یک مطالعه پدیدارشناسانه

دوره 12، شماره 45، بهار 1400، صفحه 117-160

10.22054/qccpc.2020.48664.2275

پروین بانو عظیم اوغلی اسکویی؛ کیومرث فرحبخش؛ امید مرادی


2. خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 1-28

10.22054/qccpc.2019.38193.2037

فاطمه اسمعیل طلایی؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین خونین زاده


3. بررسی نقش والدین در تربیت عاطفی کودک با بهره گیری از سیره امام رضا(ع)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 59-80

10.22054/qccpc.2019.40836.2103

سید صدر الدین شریعتی؛ فاطمه صحرایی


4. چگونگی وضعیت شاخص های تمایزیافتگی در خانواده های تهرانی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 219-239

10.22054/qccpc.2017.21790.1520

خدابخش احمدی؛ فرشته پاک نژاد


5. شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 55-80

10.22054/qccpc.2015.4420

محمد ثناگویی زاده؛ عذری اعتمادی؛ سید احمد احمدی؛ ر ضوان السادات جزایری


6. نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 125-145

10.22054/qccpc.2015.4212

زهرا بهاری