1. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی

غلامرضا احمدی؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 191-209

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.33455.1876

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به‌صورت پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه گواه انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی تشکیل می­دهند که در درمانگاه هوانیروز ...  بیشتر

2. تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.16989.1394

چکیده
  زمینه: به تازگی، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، رابطه‌ی میان سبک زندگی افراد و بیماری‌های گوناگون توجه بسیاری را به خود جلب کرده ‌است. یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف نیز، سلامت روانی و اجتماعی آن جامعه است. هدف: در همین راستا هدف پژوهش حاضر تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی و برازش ...  بیشتر

3. تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران بر اساس سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار

سودابه میر صادقی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 131-194

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.22054.1530

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران مبتنی بر سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس- اجبار بود. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی-پیش‌بینی است. جامعه آماری از سه گروه مادران، دارای کودک مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی، ...  بیشتر

4. مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی شناختی- رفتاری و معنا درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی

محمد خالدیان؛ فرامرز سهرابی؛ عسکر اصغری گنجی؛ زهرا کرمی باغطیفونی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 135-164

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.7359

چکیده
  هـدف از پژوهش حاضر مقایسه اثـربخـشی دو درمان گروهـی شنـاختـی ــ رفتـاری و معنا درمانی به شیوه‌ی گروهی بـر کاهـش افسـردگی و افـزایـش امیـدواری در سندرم آشیانه خالی شهـرستان  قروه است. جامعه آماری را کلیه مردان و زنان شهرستان قروه که فرزندانشان آنها را ترک نموده اند و از آنها جدا شده اند را شامل می‌شود. حجـم نمـونـه 36 نـفـر با استفـاده ...  بیشتر

5. مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی)

سعیده هادی؛ حسین اسکندری؛ فرامرز سهرابی؛ عبدالله معتمدی؛ نور علی فرخی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1395، ، صفحه 33-60

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.7090

چکیده
  این پژوهش تدین مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی براساس سبک دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد با روابط فرازناشویی عاطفی بود.روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه مورد پژوهش کلیه افراد متأهل که مرتکب خیانت شده اند می باشد که در بهار سال 95 به مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند، که 242 نفر ...  بیشتر

6. نقش واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان

فرامرز سهرابی؛ افسانه دارابی؛ ناهید راستگو؛ محمد جلالوند؛ یوسف اعظمی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.5889

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه‌گرى طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و افسردگی می‌باشد. گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی در سال 91-92 بود. این گروه نمونه به شیوه‌ى خوشه‌اى چندمرحله‌اى برگزیده شدند. به منظور گردآورى اطلاعات از سه مقیاس افسردگى بک ...  بیشتر

8. مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم‌آباد

مرتضی عسگری بسطام؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4199

چکیده
  هدف تحقیق دست‌یابی به عوامل مقاوم در برابر اعتیاد، گرایش به اعتیاد و تسهیل‌کننده برای ترک اعتیاد است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای است. نمونه‌گیری افراد گروه‌های ترک‌کرده و معتاد به صورت در دسترس و گلوله‌برفی از طریق کمپ‌های ترک اعتیاد، کلینیک‌ها و مراکز NA به تعداد 40 نفر و نمونه‌گیری گروه سالم با روش یاد شده و به همان تعداد ...  بیشتر

9. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر

یوسف اعظمی؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ احمد چوپان

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 53-68

چکیده
  مقدمه: سطح پایین تنظیم هیجانی که ناشی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجان‌ها و مدیریت آن‌هاست، در شروع مصرف مواد نقش دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع طرح‌های شبه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون – پس آزمون با ...  بیشتر

10. اثربخشی آموزش مدیریت خودگویی در کاهش میزان افسردگی دانش‌آموزان دبیرستانی

عاطفه احمدی؛ فرامرز سهرابی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 99-112

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.6097

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مدیریت خودگویی در کاهش میزان افسردگی دانش‌آموزان بود. نمونه این پژوهش که متشکل از 30 نفر از دانش‌آموزان دختر افسرده دبیرستانی بود که به شیوه نمونه‌برداری تصادفی خوشه‌ای از جامعه آماری دبیرستان‌های شهر اراک انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند. یک گروه شامل 15 نفره به عنوان گروه آزمایش ...  بیشتر

11. اثربخشی آموزش تکنیک تجربی طرحواره درمانی بر روی طرحواره های افراد افسرده

سعید طباطبائی برزکی؛ فرامرز سهرابی

دوره 3، شماره 11 ، پاییز 1391، ، صفحه 75-86

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6079

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی طرحواره های ناسازگار اولیه افراد افسرده و تعیین اثر آموزش و اجرای تکنیک های تجربی روی طرحواره های افراد افسرده صورت گرفت،در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و با اجرای خرده مقیاس افسردگی، از مقیاس 21 سوالی افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) 30 نفر به عنوان افراد افسرده و 30 نفر به عنوان غیرافسرده ...  بیشتر

12. تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مرد مبتلا به اعتیاد

مهدی زمستانی یامچی؛ فرامرز سهرابی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.5936

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مبتلا به اعتیاد بود، این پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی واقعی است که از طرح گروهی بیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده میکند. نمونه این پژوهش متشکل از 22 مرد مبتلا به اعتیاد بود که براساس ملاک شمول نمره 14 و بالاتر در پرسشنامه افسردگی ...  بیشتر

13. اثر بخشی درمان خاطره پردازی انسجامی و ابزاری بر کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان

فرامرز سهرابی؛ حسن کریمی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 125-148

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5883

چکیده
  افسردگی در بین سالمندان امری شایع است و میزان آن در بین سالمندان مقیم مراکز سالمندی بیشتر از افرادی است که در جامعه زندگی می کنند. همچنین میزان این اختلال در بین زنان این مراکز شایع تر از مردان است. خاطره پردازی مداخله ای روان شناختی است برای کاهش علائم افسردگی در سالمندان و بر اساس چارچوب تئوریکی انواع مختلفی از خاطره پردازی مورد اشاره ...  بیشتر