تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مرد مبتلا به اعتیاد

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مبتلا به اعتیاد بود، این پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی واقعی است که از طرح گروهی بیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده میکند. نمونه این پژوهش متشکل از 22 مرد مبتلا به اعتیاد بود که براساس ملاک شمول نمره 14 و بالاتر در پرسشنامه افسردگی یک -2 انتخاب شدند. از این افراد 10 نفر به طور تصادفی به گروه آزمایشی و 12 نفر به گروه کنترل تخصیص یافتند، گروه آزمایشی تحت 12 جلسه روان درمانی بین فردی گروهی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شد، نتایج هر پژوهش نشان دادکه روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT توانست کاهش معنادار در علائم افسردگی (P=0/002 , t=5/24) مردان معتاد به وجود آورد. طبق این نتایج میتوان از روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT برای کاهش علائم افسردگی بیماران معتاد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of interference in group supportive psychotherapy by IPT method in reducing depressive symptoms of addicted patients

نویسندگان [English]

  • mehdi zemestaniyamchi 1
  • faramarz sohrabi 2
چکیده [English]

The objective of this study was the effect of interference in group supportive psychotherapy by IPT method in reducing depressive symptoms of addicted patients. Such kind of research is done in true experimental way that involves both pretest- posttest randomized group design with controlled group. Participants were 22 addicted patients with 14 score and more in Beck Depressive Inventory- II. They were specified randomly in to two groups: 10 participants in experimental group and 12 participants in controlled group. The subjects in experimental group participated in 12 sessions of group interpersonal psychotherapy. To analyze the data, the autonomous T-test was utilized. The Results showed that group supportive psychotherapy by IPT method could create significantly dwindle depressive symptoms (p= 0/002, t= 5/24) in the male experimental group in compression to the controlled group. According to the results, group supportive psychotherapy by IPT method demonstrated effectiveness in reducing depressive symptoms in addicted patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group supportive psychotherapy
  • IPT
  • Depressive symptoms
  • Addiction