نویسنده = آسیه شریعتمدار
تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین

دوره 13، شماره 52، دی 1401، صفحه 281-309

10.22054/qccpc.2021.61541.2720

نازیلا اقبال؛ آسیه شریعتمدار؛ جواد خدادادی سنگده


طراحی مدل صلاحیت های حرفه ای مشاوران طلاق مراکز مداخله در بحران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 31-76

10.22054/qccpc.2021.62949.2770

زهرا اکبری؛ آسیه شریعتمدار؛ کیومرث فرحبخش؛ علی محمد نظری


خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

دوره 10، شماره 40، دی 1398، صفحه 1-28

10.22054/qccpc.2019.38193.2037

فاطمه اسمعیل طلایی؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین خونین زاده


اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان

دوره 8، شماره 29، فروردین 1396، صفحه 35-55

10.22054/qccpc.2017.17525.1414

آرزو امینی؛ آسیه شریعتمدار؛ ابراهیم نعیمی


بررسی رابطه ی باورهای فراشناخت باخودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین

دوره 7، شماره 27، مهر 1395، صفحه 83-104

10.22054/qccpc.2016.6726

اعظم اصولی؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی


اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند ساکن شهر تهران

دوره 6، شماره 22، تیر 1394، صفحه 15-39

10.22054/qccpc.2015.4207

کبری دهقان؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی