مشاوره خانواده
مقایسة نگرش به ابراز هیجانات همسر در زنان با صمیمیت عاطفی بالا و پایین

نگار سادات میرکاظم؛ آسیه شریعتمدار؛ کیومرث فرح بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.72543.3076

چکیده
  چکیدهیکی از عوامل بالقوة اثرگذار بر صمیمیت، نگرش همسر به ابراز هیجانات است. پژوهش حاضر با هدف مقایسة نگرش نسبت به ابراز هیجانات همسر در زنان با صمیمیت عاطفی بالا و پایین انجام شد. در این مطالعه از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده گردید. جامعة موردپژوهش را زنان متأهل شهر تهران در سال ۱۴۰۰ تشکیل می‌دادند. نمونه شامل ۲۰ نفر ...  بیشتر

تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین

نازیلا اقبال؛ آسیه شریعتمدار؛ جواد خدادادی سنگده

دوره 13، شماره 52 ، دی 1401، ، صفحه 281-309

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.61541.2720

چکیده
  یکی از آداب فرهنگی ایرانیان، رودربایستی است: نوعی احساس کم‌رویی و خجالت، مرتبط با حفظ وجهه که در مواقعی‏که افراد احترام زیادی برای طرف مقابل قائلند، به‏چشم می‎خورد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین انجام شد. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده گردید. ...  بیشتر

طراحی مدل صلاحیت های حرفه ای مشاوران طلاق مراکز مداخله در بحران

زهرا اکبری؛ آسیه شریعتمدار؛ کیومرث فرحبخش؛ علی محمد نظری

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، ، صفحه 31-76

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62949.2770

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مشاوران طلاق مراکز مداخله در بحران استان سمنان بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیان (گراندد تئوری) مبتنی بر مصاحبه با متخصصان مشاوره طلاق و متقاضیان طلاق توافقی پیرو درک تجربه زیسته آنان انجام شد. بدین منظور با روش نمونه‌گیری هدفمند با 6 نفر از متخصصان حوزه مشاوره طلاق و 8 ...  بیشتر

مطالعه دغدغه‌ها، نگرش‌ها و تغییرات رفتاری افراد متاهل دردوره بحران کرونا

آسیه شریعتمدار؛ سمیه فکریان آرانی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1400، ، صفحه 109-134

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.55454.2542

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه دغدغه ها، نگرش و تغییرات رفتاری افراد متاهل در دوره بحران کرونا بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی و بر اساس تجارب زیسته 19 زن و مرد متاهل انجام شد. برای نمونه‌گیری از روش هدفمند استفاده شد. روش گرد آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و به صورت مجازی در فروردین1399صورت گرفت. از کدگذاری اطلاعات ...  بیشتر

خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

فاطمه اسمعیل طلایی؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین خونین زاده

دوره 10، شماره 40 ، دی 1398، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.38193.2037

چکیده
  در گزاره­های متون دینی، پیش‌زمینه تشکیل خانواده -که خواستگاری نیز جزئی از آن است - می­تواند از عوامل مؤثر بر ثبات خانواده باشد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف واکاوی خواستگاری اسلامی بر مبنای قرآن کریم انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه پژوهش شامل کلیّه آیات قران مربوط به مرحله خواستگاری بود که با استفاده از تفاسیر ...  بیشتر

اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر فاجعه سازی و نشخوار فکری در مادران کودکان کم توان ذهنی

آرزو امینی؛ آسیه شریعتمدار

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، ، صفحه 171-190

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.30478.1777

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر فاجعه سازی و نشخوار فکری مادران کودکان کم‌توان ذهنی انجام شد. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح دوگروهی پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. بدین منظور، از جامعه‌ی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی در منطقه 5 شهر تهران، تعداد 24 نفر انتخاب‌شده و پس از پاسخ به ابزارهای تحقیق به‌صورت تصادفی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان

آرزو امینی؛ آسیه شریعتمدار؛ ابراهیم نعیمی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، ، صفحه 35-55

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.17525.1414

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان بود. در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی (نوع AB یا مشاهده­ی مستقیم مکرر) با پیگیری یک ماهه استفاده شد. بدین منظور پس از نمونه گیری در دسترس از جامعه، سه نفر از دانش آموزان دختر پایه­ی سوم دبستان که در فرم معلم مقیاس مشکلات رفتاری راتر (1967) نمره­ی ...  بیشتر

بررسی رابطه ی باورهای فراشناخت باخودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین

اعظم اصولی؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6726

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی باورهای فراشناخت با خودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه‌ی مورد نظر تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از ببین آنها206 نفر به روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه باورهای فراشناخت ...  بیشتر

اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند ساکن شهر تهران

کبری دهقان؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1394، ، صفحه 15-39

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4207

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند شهر تهران برگزار شد. پژوهش از نوع مطالعات نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان زن ساکن آسایشگاه‌های شهر تهران در اردیبهشت و خرداد ماه سال 94 بود. از بین آسایشگاه‌های موجود در شهر تهران، ...  بیشتر

مقایسه هیجان خواهی و کفایت اجتماعی دختران ساکن مراکز شبانه‌روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده

آسیه شریعتمدار؛ ساحره پور گراوند

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، ، صفحه 95-112

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی هیجان خواهی و کفایت اجتماعی دختران (20-13) بی‌سرپرست و بدسرپرست ساکن در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده است.  روش: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پس رویدادی می‌باشد. جامعه آماری 60 نفر است. نمونه‌های تحقیق 30 نفر از گروه دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست استان لرستان به صورت در دسترس و ...  بیشتر

بررسی کیفی محرک‏ها و موانع رفتار اطلاع جویی دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره

آسیه شریعتمدار

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1392، ، صفحه 17-33

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5914

چکیده
  رفتار اطلاع جویی با فرایند حل مسئلۀ عقلانی مورد قیاس قرار گرفته است. اطلاع جویی از مراجعان بخش مهمی از فرایند مشاوره است. هدف این مطالعه بررسی رفتار اطلاع جویی دانشجویان رشتۀ مشاوره است. روش تحقیق کیفی است. نمونه گیری بر اساس معیار صورت گرفت و اطلاع جویی از دانشجویان داوطلب گروه مشاورۀ دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1392 تا اشباع ...  بیشتر

تدوین برنامه آموزش هشیاری افزایی وجودی و هشیاری افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه اثر بخشی آنها بر افزایش رضایت از زندگی

آسیه شریعتمدار؛ صدر الدین شریعتی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1390، ، صفحه 95-113

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5903

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین برنامه آموزش هشیاری افزایی وجودی و هشیاری افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و تعیین و مقایسه اثر بخشی این دو رویکرد بر رضایت از زندگی است. محقق ابتدا برای تدوین برنامه، با بررسی متون مختلف و انتخاب مفاهیم مشترک بین نظریه پردازان وجودی، مبنای کار تدوین را عمدتا بر اساس متون می، یالوم و فرانکل قرار داده و در تدوین برنامه، ...  بیشتر