1. تدوین الگوی چهار وجهی مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» با نگاه بومی و فرهنگی، و بررسی اثربخشی آن بر آگاهی، پذیرش، مسئولیت پذیری و سازگاری زناشویی زوجین

محمد سید حسن طهرانی؛ کیوان کاکابرایی؛ حسن امیری

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، ، صفحه 23-52

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.44313.2481

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی بومی «مشاوره پیش از ازدواج» و بررسی اثربخشی آن بر آگاهی نسبت به خود و همسر، پذیرش و مسئولیت پذیری نسبت به همسر و نیز سازگاری زناشویی است. طرح پژوهشی از لحاظ هدف، از نوع «کاربردی» و از نظر شیوه اجرا، در مرحله تدوین الگو(بخش کیفی پژوهش) از نوع «نظریه زمینه ای»، «تحلیل مضمونی» و «تجربه زیسته افراد خبره»، و ...  بیشتر

2. تاثیر برنامه غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر طرح "وقت زندگی بهتر برای زن وشوهرها " بر سازگاری زناشویی زنان با ازدواج زودهنگام

مریم رحمتی؛ حسین احمد برآبادی؛ احمد حیدرنیا

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 235-258

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.49064.2290

چکیده
  با توجه به این‌که آموزش مهارت‌های ارتباطی برای زوجین قادر خواهد بود سلامت روان و سازگاری زناشویی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر طرح " وقت زندگی بهتر برای زن و شوهرها " بر افزایش سازگاری زناشویی و مؤلفه‌های آن، در زنان با ازدواج زودهنگام صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر ...  بیشتر

3. بررسی سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج بر اساس میزان تفاوت سطح تحصیلی در زوجین

فاطمه شجاعی؛ رضوان السادات جزایری؛ سید احمد احمدی؛ مریم السادات فاتحی زاده

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 111-134

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.37505.2015

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات میزان تفاوت سطح تحصیلی زوجین بر سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج، انجام گرفته است. طرح این پژوهش، توصیفی علی- مقایسه‌ای بود. حجم نمونه 120 نفر از زوجین شهر اصفهان بودند که حداقل 5 سال از زندگی مشترک آن‌ها می‌گذشت. این افراد به‌صورت خوشه‌ای از میان زوجینی که در نواحی مختلف اصفهان ساکن بودند انتخاب و در ...  بیشتر

4. مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج درمانی روایتی بر سازگاری و دلزدگی زناشویی زوجین متعارض

سگینه فتوحی؛ نیلوفر مکائیلی؛ اکبر عطادخت؛ نادر حاجلو

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 77-101

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.27362.1672

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج‌درمانی روایتی بر سازگاری و دل‌زدگی زناشویی زوجین متعارض انجام گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین ناسازگار مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده، شوراهای حل اختلاف و مراکز مشاوره شهر ...  بیشتر

5. بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباط زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام بر سازگاری زناشویی زوجین

مهرنوش باقریان؛ سعید بهشتی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 78-94

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5924

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام بر سازگاری زناشویی زوجین صورت گرفت، جامعه این تحقیق شامل متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهرستان لار در شش ماه اول سال 1388 بودند، نمونه مورد نظر متشکل از 30 زوج بودند که به طور تصادفی از میان جامعه تحقیق انتخاب و در دو گروه آزمایش و ...  بیشتر

6. بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان

سمانه نجار پور؛ مریم فاتحی زاده

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 95-109

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5925

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان بود، بدین منظور 18 زوج با حداقل یک عضو پارانوئید که در دو سال اخیر حداقل یکبار با یکی از تشخیصهای اختلال شخصیت پارانوئید، اختلال هذیانی پارانوئید و اسکیزوفرنیای پارانوئید بستری شده اند، از طریق نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب و به شیوه ...  بیشتر

7. اثر بخشی آموزش رویکرد راه حل –محور بر سازگاری زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده

منصور سورانی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 71-98

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5874

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد راه حل –محور بر سازگاری زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر بوشهر صورت گرفته است. رویکرد راه حل – محور یکی از انواع درمان های کوتاه مدت است که بر یافتن راه حل ها توسط مراجع با کمک مشاور تاکید دارد. نمونه پژوهش شامل 44 زوج است که دارای کمترین سطح سازگاری زناشویی ...  بیشتر