مقایسه اثربخشی رویکردهای هیجان مدار و روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر سازگاری زناشویی زنان متاهل با تجربه ترومای پیچیده دوران‌کودکی

نجمه بلالی دهکردی؛ مریم فاتحی زاده

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، ، صفحه 31-57

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65682.2871

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان‌های هیجان‌مدار و روان‌درمانی‌پویشی‌کوتاه‌مدت فشرده بر سازگاری زناشویی زنان با تجربه ترومای پیچیده دوران‌کودکی انجام شد. جامعه پژوهش را زنان متاهل دارای سابقه ترومای پیچیده دوران‌کودکی و روابط زوجی آشفته در شهرکرد در سال 1400 تشکیل می‌دادند. نمونه‌گیری پژوهش از طریق فراخوان و به صورت داوطلبانه ...  بیشتر

اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت‌ بر سلامت عمومی و سازگاری زناشویی مادران دارای فرزندمبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی

عطیه حاجی بابایی راوندی؛ پریسا تجلی؛ افسانه قنبری پناه؛ منصوره شهریاری احمدی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، ، صفحه 207-230

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65898.2881

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت عمومی و سازگاری زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی مادران دارای دانش آموزان ۷ تا 11 ساله با اختلال نقص توجه/بیش فعالی (بیش فعالی ...  بیشتر

تدوین الگوی چهار وجهی مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» با نگاه بومی و فرهنگی، و بررسی اثربخشی آن بر آگاهی، پذیرش، مسئولیت پذیری و سازگاری زناشویی زوجین

محمد سید حسن طهرانی؛ کیوان کاکابرایی؛ حسن امیری

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1400، ، صفحه 23-52

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.44313.2481

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی بومی «مشاوره پیش از ازدواج» و بررسی اثربخشی آن بر آگاهی نسبت به خود و همسر، پذیرش و مسئولیت پذیری نسبت به همسر و نیز سازگاری زناشویی است. طرح پژوهشی از لحاظ هدف، از نوع «کاربردی» و از نظر شیوه اجرا، در مرحله تدوین الگو(بخش کیفی پژوهش) از نوع «نظریه زمینه ای»، «تحلیل مضمونی» و «تجربه ...  بیشتر

تاثیر برنامه غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر طرح "وقت زندگی بهتر برای زن وشوهرها " بر سازگاری زناشویی زنان با ازدواج زودهنگام

مریم رحمتی؛ حسین احمد برآبادی؛ احمد حیدرنیا

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، ، صفحه 235-258

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.49064.2290

چکیده
  با توجه به این‌که آموزش مهارت‌های ارتباطی برای زوجین قادر خواهد بود سلامت روان و سازگاری زناشویی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر طرح " وقت زندگی بهتر برای زن و شوهرها " بر افزایش سازگاری زناشویی و مؤلفه‌های آن، در زنان با ازدواج زودهنگام صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر ...  بیشتر

بررسی سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج بر اساس میزان تفاوت سطح تحصیلی در زوجین

فاطمه شجاعی؛ رضوان السادات جزایری؛ سید احمد احمدی؛ مریم السادات فاتحی زاده

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، ، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.37505.2015

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات میزان تفاوت سطح تحصیلی زوجین بر سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج، انجام گرفته است. طرح این پژوهش، توصیفی علی- مقایسه‌ای بود. حجم نمونه 120 نفر از زوجین شهر اصفهان بودند که حداقل 5 سال از زندگی مشترک آن‌ها می‌گذشت. این افراد به‌صورت خوشه‌ای از میان زوجینی که در نواحی مختلف اصفهان ساکن بودند انتخاب و در ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج درمانی روایتی بر سازگاری و دلزدگی زناشویی زوجین متعارض

سگینه فتوحی؛ نیلوفر مکائیلی؛ اکبر عطادخت؛ نادر حاجلو

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، ، صفحه 77-101

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.27362.1672

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج‌درمانی روایتی بر سازگاری و دل‌زدگی زناشویی زوجین متعارض انجام گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین ناسازگار مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده، شوراهای حل اختلاف و مراکز مشاوره شهر ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباط زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام بر سازگاری زناشویی زوجین

مهرنوش باقریان؛ سعید بهشتی

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1390، ، صفحه 78-94

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5924

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام بر سازگاری زناشویی زوجین صورت گرفت، جامعه این تحقیق شامل متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهرستان لار در شش ماه اول سال 1388 بودند، نمونه مورد نظر متشکل از 30 زوج بودند که به طور تصادفی از میان جامعه تحقیق انتخاب و در دو گروه آزمایش و ...  بیشتر

بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان

سمانه نجار پور؛ مریم فاتحی زاده

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1390، ، صفحه 95-109

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5925

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان بود، بدین منظور 18 زوج با حداقل یک عضو پارانوئید که در دو سال اخیر حداقل یکبار با یکی از تشخیصهای اختلال شخصیت پارانوئید، اختلال هذیانی پارانوئید و اسکیزوفرنیای پارانوئید بستری شده اند، از طریق نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب و به شیوه ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش رویکرد راه حل –محور بر سازگاری زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده

منصور سورانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 71-98

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5874

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد راه حل –محور بر سازگاری زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر بوشهر صورت گرفته است. رویکرد راه حل – محور یکی از انواع درمان های کوتاه مدت است که بر یافتن راه حل ها توسط مراجع با کمک مشاور تاکید دارد. نمونه پژوهش شامل 44 زوج است که دارای کمترین سطح سازگاری زناشویی ...  بیشتر