نویسنده = معصومه اسمعیلی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی و ارزیابی ماهیتِ (چیستی) روان شناسی اسلامی در مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-26

10.22054/qccpc.2020.39563.2067

فهیمه فداکار داورانی؛ احمد برجعلی؛ معصومه اسمعیلی؛ خسرو باقری نوعپرست


2. تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 133-164

10.22054/qccpc.2017.22930.1553

بابک اسلام زاده؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان


4. ارائه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی :یک مطالعه گراندد تئوری

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 79-105

10.22054/qccpc.2017.17946.1422

مرتضی فاضل؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی


5. اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 33-50

10.22054/qccpc.2016.6785

میرسعید جعفری؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین اسکندری؛ کیومرث فرحبخش


6. حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 29-54

10.22054/qccpc.2015.4425

الهام فتحی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ منیژه دانشپور


9. تاثیرآموزش حقوق متقابل والد – فرزند از دیدگاه آموزه‌های اسلامی بر کاهش تعارضات والد- فرزند

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 1-16

طاهره جباری؛ معصومه اسمعیلی؛ آتوسا کلانتر هرمزی