1. اثر بخشی برنامه مداخله ای بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک بربهبود کیفیت تعامل والد-کودک و کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

مهسا بهمنی؛ زهرا جهان بخشی

دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، ، صفحه 131-156

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.51244.2358

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان اثربخشی برنامه بازی‌درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر کیفیت تعامل والد-کودک و کاهش پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی برگزار شد. روش پژوهش به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه موردمطالعه در این پژوهش شامل کلیه کودکان پیش‌دبستانی و مادران آن‌ها ...  بیشتر

2. اثربخشی توحید درمانی بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت

امیرحسین اکبری؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ مریم آزادگان مهر

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 61-90

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.49039.2289

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توحید درمانی بر بهبود نارسایی کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری مجرمین زندانی مبتلا به اختلال شخصیت بود. روش پژوهش شبه آزمایشی است که در آن از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. روش پژوهش حاضر جامعه موردمطالعه‌ی این پژوهش مردان زندانی یکی از واحدهای مشاوره‌ زندان مرکزی شهر مشهد ...  بیشتر

3. ارزیابی چند خط پایه از نقاشی‌درمانی بر کاهش علایم پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی

شهرام واحدی؛ نرگس صادقپور

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.5885

چکیده
  تشخیص و درمان مشکلات رفتاری-هیجانی کودکان در سال‌های پیش دبستانی امکان بهبود آن را افزایش می‌دهد. یکی از شایع‌ترین مشکلات رفتاری کودکان خردسال که موجب مراجعه به مراکز بهداشت روانی می‌گردد، پرخاشگری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی می‌باشد. در این تحقیق از طرح چند خط پایه‌ای ...  بیشتر

4. اثربخشی شن‏ بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری/ بیش‏ فعالی کودکان پیش دبستانی

سمیه کهریزی؛ خدا مراد مؤمنی؛ آسیه مرادی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، ، صفحه 111-135

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی شن­بازی درمانی، بر کاهش پرخاشگری/بیش­فعالی کودکان پیش­دبستانی شهرستان کرمانشاه انجام شد. روش تحقیق: روش مطالعه، تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و روش آماری آن تحلیل کوواریانس چند متغیره است. جامعه آماری مطالعه کلیه کودکان 7-5 ساله دارای پرخاشگری/بیش­فعالی شهر کرمانشاه ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق بر تاب آوری و پرخاشگری در دختران نوجوان

فاطمه شورچی گلنکدری؛ فریده حسین ثابت

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 137-142

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.5919

چکیده
  مقدمه: ناتوانی در کنترل و مهار پرخاشگری و فقدان تاب آوری از موضوعاتی است که نوجوانان با آن درگیرند. برای پاسخ به این نیاز آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق به آنها ارائه گردید. روش: در این پژوهش از طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. 30 نفر از دانش آموزان دختر نوجوان به صورت تصادفی و خوشه‏ای چندمرحله‏ای ...  بیشتر

6. تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و معنادرمانگری بر کاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان

ناصر یوسفی

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 137-158

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6074

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دو روی آورد شناخت درمانی مذهب محور و معنادرمانگری در کاهش نشانگان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب دانشجویان صورت گرفت. روش: جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه کردستان بود که از این جامعه 90 دانشجو به شیوه تصادفی انتخاب شدند، با استفاده از فهرست تجدید نظر شده نشانه های ...  بیشتر

7. خودشیفتگی، عزت نفس و ابعاد پرخاشگری در نوجوانان

حسن شفیعی؛ مجید صفاری نیا

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 123-148

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5927

چکیده
  پژوهش حاضر به موضوع خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری در نوجوانان می پردازد، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری و مقایسه آن در نوجوانان دختر و پسر صورت گرفت، 258 نوجوان (124 پسر و 134 دختر) 18-14 ساله با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند، پرسشنامه های شخصیت خودشیفته (NPI-16) ...  بیشتر

8. تاثیر آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی – رفتاری به مادران در کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

محبوبه داستانی؛ فرهاد جمهری

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 25-42

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5879

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به مادران در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان پیش از دبستان پرداخته شد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و نمونه گیری در دسترس بود. به منظور انجام این بررسی پرسشنامه پرخاشگری پیش دبستانی در بین کودکان 2 مهد کودک در شهرستان محلات اجرا گردید. 24 نفر از کودکانی که نمرات بالایی در پرسشنامه گرفته بودند ...  بیشتر