کلیدواژه‌ها = زوجین
تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین

دوره 13، شماره 52، دی 1401، صفحه 281-309

10.22054/qccpc.2021.61541.2720

نازیلا اقبال؛ آسیه شریعتمدار؛ جواد خدادادی سنگده


غنی سازی زندگی زناشویی بر مبنای آموزه های اسلامی: یک تحلیل محتوای کیفی

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 1-46

10.22054/qccpc.2021.58891.2642

مجتبی ساتکین؛ سید ابوالقاسم مهری نژاد؛ نعمت ستوده اصل؛ حسن اسدزاده


نقش هوش موفق و همدلی عاطفی در رضایت زناشویی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر سن

دوره 11، شماره 41، فروردین 1399، صفحه 139-156

10.22054/qccpc.2020.44144.2174

سوسن جهاندوست دالنجان؛ زهره علادالدینی؛ هاجر براتی