1. کد گذاری پاسخ های مراجع-مشاور با استفاده از الگوی درون سازی و تحلیل مکالمه فرایند محور در روان درمانی با یک مورد مبتلا به اختلال جسمی شده

حسین قمری کیوی

دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، ، صفحه 157-186

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50529.2333

چکیده
  هدف:هدف از پژوهش فعلی ترکیب مقیاس درون سازی تجارب مشکل ساز برای کدگذاری پاسخ های مراجع با تحلیل مکالمه فرایند محور به عنوان نظام کد گذاری برای پاسخ های درمانگر به منظور ترسیم هرم تغییر در روان درمانی بود.روش:روش پژوهش حاضر از نوع مطالعه موردی و رویکرد روان درمانی یکپارچه نگر بود . دست نویس مکالمه های متوالی(120 مورد)میان مشاور و مراجع ...  بیشتر

2. اثر بخشی ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان

حسین قمری کیوی؛ سید محمد بصیر امیر؛ عسگر فرزانه؛ عفت قوی بازو

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 99-112

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.46257.2206

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان انجام شد. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون گسترش‌یافته با یک گروه آزمایش و دو گروه مقایسه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان گرمی با دامنه سنی 15 تا 18 سال تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها 45 نفر به‌تصادف انتخاب شد و در ...  بیشتر

3. کاربرد تحلیل مکالمه در فرایند مشاوره و روان درمانی

حسین قمری کیوی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 52-68

چکیده
  هدف از این مقاله مرور اجمالی بر روش و کاربرد تحلیل مکالمه در مشاوره و روان درمانی است. ارزش خبری و اطلاع دهندگی استفاده از روشهای کمی در بررسی فرایند و نتایج کاربرد روشهای مشاوره و روان درمانی مختلف به منظور ایجاد تغییر در مراجع با هر نوع اختلالی محدود است.محدود شدن محقق به ارائه میانگین و انحراف استاندارد از گروه، محقق را از دستیابی ...  بیشتر

4. بررسی اثربخشی روشهای آرام سازی و انحراف توجه، برای کاهش و کنترل درد کودکان بستریی در بیمارستان عمومی

حسین قمری گیوی؛ سیدجلال الدین شارعی

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 101-115

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6072

چکیده
  درد از عمومی ترین فشار روانی است که انسان و به خصوص کودکان با آن مواجه اند و برای کنترل آن از روشهای دارویی و غیردارویی استفاده میشود، هدف پژوهش حاضر بررسی دو روش غیردارویی آرامسازی و انحراف توجه در کنترل درد کودکان بستری در بیمارستان عمومی است، به این منظور 51 کودک بستری در بیمارستان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت همتاسازی ...  بیشتر

5. مقایسه اثربخشی مدل شناختی ویتال و توقف فکر، در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری

حسین قمری گیوی؛ هاجر رضایی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6064

چکیده
  زمینه: افکار مزاحم و رخنه کننده از ویژگی های افراد مبتلا به وسواسی است، آنها با افکاری مانند کمال گرایی و عدم تحمل ابهام درگیرند، اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی ویتال و روش توقف فکر در بیماران مبتلا به وسواس فکری می باشد، روش پژوهش: این پژوهش یک طرح آزمایشی گسترش یافته با پیش آزمون – پس آزمون چند گروهی است، به این ...  بیشتر

6. مقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر رایانه با درمان به شیوه بالینی در اختلال هراس اجتماعی

حسین قمری گیوی؛ عبدالصمد آق

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5897

چکیده
  اختلال هراس اجتماعی با ترس پایدار و مشخص از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی مشخص می شود و ممکن است همراه با کم رویی و احساس حقارت باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری به سه شکل تحت وب، به شیوه بسته نرم افزاری و به شیوه بالینی در مقایسه با گروه گواه برای اختلال هراس اجتماعی انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 68 دانشجوی مبتلا ...  بیشتر