نویسنده = حسین قمری کیوی
تعداد مقالات: 6
2. اثر بخشی ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 99-112

10.22054/qccpc.2019.46257.2206

حسین قمری کیوی؛ سید محمد بصیر امیر؛ عسگر فرزانه؛ عفت قوی بازو


3. کاربرد تحلیل مکالمه در فرایند مشاوره و روان درمانی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 52-68

حسین قمری کیوی