نویسنده = سمیه کاظمیان
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 133-164

10.22054/qccpc.2017.22930.1553

بابک اسلام زاده؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان


3. بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی زنان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 45-59

10.22054/qccpc.2016.6722

سمیه کاظمیان؛ رقیه قربانیان


4. آسیب شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه قرآن

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 1-15

10.22054/qccpc.2014.1682

ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان