نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایئ

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

«خانواده» یکی از رکن‌های اصلی جامعه به شمار می‌رود. دستیابی به جامعه سالم، آشکارا در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده‌ سالم، مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطه‌های مطلوب با یکدیگر است. از این رو، سالم‌سازی اعضای خانواده و رابطه‌هایشان، بی‌گمان اثر‌های مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. در این پژوهش در صدد آن بودیم تا الگویی را برای حل تعارض زوجین مبتنی بر عوامل خود درمان بخش در خانواده‌ها و مبانی انسان‌شناسی اسلامی ارائه دهیم. جامعه این پژوهش کلیه زوجین با عملکرد سالم ازدواج بود که حداقل ده سال از زندگی مشترک آنها گذشته باشد. نمونه پژوهش، شامل 30 زوج (30 نفر مرد و 30 نفر زن) می‌شد که از بین زوجین با عملکرد سالم ازدواج با روش نمونه گیری هدفمند در فاصله زمانی 3 ماه تابستان 1391 انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسش‌نامه « سنجش عملکرد ازدواج» و مصاحبه با زوجین بود. این تحقیق در قالب روش‌های کیفی انجام گرفت. نتایج این پژوهش الگوی آموزشی را متشکل از سه محور اصلی ارائه داد که عبارتند از: باور، اخلاق (درون فردی)، اعمال و هر کدام نیز شامل زیر مقوله ها و روابطی مختص خود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Family conflict resolution training pattern design: based on anthropological perspective Ayatollah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

  • somayeh kazemian 1
  • seyedsadrodin shariati 2