نویسنده = کیومرث فرحبخش
تعداد مقالات: 7
تدوین عوامل فردی مثبت و منفی موثر بر آماده سازی روانی خلبانان خطوط هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22054/qccpc.2020.51306.2362

حسام سرواحد؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد عسگری


مقایسۀ الگوهای فعال درونی (IWM) بین زوجین پرتعارض و کم تعارض شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22054/qccpc.2022.64742.2826

سمیرا هاشمی؛ کیومرث فرحبخش؛ ابوالفضل کرمی


طراحی مدل صلاحیت های حرفه ای مشاوران طلاق مراکز مداخله در بحران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 31-76

10.22054/qccpc.2021.62949.2770

زهرا اکبری؛ آسیه شریعتمدار؛ کیومرث فرحبخش؛ علی محمد نظری


خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

دوره 10، شماره 40، دی 1398، صفحه 1-28

10.22054/qccpc.2019.38193.2037

فاطمه اسمعیل طلایی؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین خونین زاده


نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

دوره 9، شماره 36، دی 1397، صفحه 51-75

10.22054/qccpc.2018.35734.1964

یاسر آزاد؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ محمد ربیعی