کلیدواژه‌ها = تاب آوری
بررسی نقش تعدیل‌کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب‌آوری و سلامت عمومی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1393، صفحه 67-87

محمدعلی بشارت؛ حسینعلی جاهد؛ سیده اسماء حسینی