نقش هوش موفق و همدلی عاطفی در رضایت زناشویی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر سن

سوسن جهاندوست دالنجان؛ زهره علادالدینی؛ هاجر براتی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، ، صفحه 139-156

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.44144.2174

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش موفقیت و همدلی عاطفی بر رضایت از زندگی زناشویی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر سن بود که در افراد متأهل ساکن شهر قم در اردیبهشت‌ماه سال 1397 انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و تعداد حجم نمونه ۱۶۵ نفر با روش در دسترس انتخاب شده که به پرسشنامه‌های رضایت زناشویی اینریچ (1989)، مقیاس همدلی عاطفی مهرابیـان ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران

زهرا نیلی احمد آبادی؛ فریبرز باقری؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، ، صفحه 99-122

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.43869.2168

چکیده
  دوران کودکی بدلیل شکل‌گیری شخصیت فرد، از مهم‌ترین و موثرترین دوران‌های زندگی هر فرد است. در این پژوهش، هدف، تدوین و بررسی اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب، بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران بود و فرض بر این بود که آموزش برنامه فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب، بر بهبود رابطه والد-فرزندی ...  بیشتر

بررسی نقش تعدیل‌کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب‌آوری و سلامت عمومی

محمدعلی بشارت؛ حسینعلی جاهد؛ سیده اسماء حسینی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، ، صفحه 67-87

چکیده
  در این پژوهش نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطة بین تاب آوری و سلامت عمومی در یک نمونة دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هفتاد و پنج نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (65 دختر و 10 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد تا مقیاس خود­تاب­آوری ((ERS، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) و پرسشنامه سلامت عمومی ...  بیشتر

بررسی تعیین سهم امیدواری و بهزیستی فردی در رضایت از زندگی سالمندان تهران

سیما علیدائی؛ حسین ابراهیمی مقدم

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، ، صفحه 103-116

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعییین سهم امیدواری و بهزیستی فردی در رضایت از زندگی سالمندان تهران است. روش بررسی: برای نیل به هدف مذ کور، با مراجعه به مکانهای عمومی مانند مراکز خرید، بوستانها و فرهنگسراها یک نمونهمشتمل بر 220 سالمند (122 زن و 98 مرد) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. سپس افراد سالمند به وسیله مقیاس های امیدواری، بهزیستی ...  بیشتر

نقش بهزیستی معنوی و امیدواری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان

محمود برجعلی؛ محمود نجفی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1392، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5918

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضامندی زندگی براساس بهزیستی معنوی و امیدواری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود. بدین منظور 500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج با روش نمونه-گیرى خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه‏های بهزیستی معنوی، امیدواری و جمعیت شناختی بود. داده‌ها با استفاده از روش ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی سه شیوه رژیم درمانی، رژیم درمانی به همراه ورزش و رژیم درمانی به همراه رفتاردرمانی شناختی بر روی کاهش وزن و بهبود رضایت از زندگی کارکنان مرد چاق و دارای اضافه وزن شرکت ملی حفاری ایران

مهدی زارع احمد آبادی؛ علی اکبر پونده نژادان

دوره 3، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 93-123

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5910

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی سه شیوه رژیم درمانی، رژیم درمانی به همراه ورزش و رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی بر کاهش وزن و بهبود رضایت از زندگی کارکنان مرد چاق و داری اضافه وزن شرکت ملی حفاری ایران بود. جامعه آماری شامل آن دسته از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که دارای اضافه وزن و یا مبتلا به چاقی بودند. از میان 235 فرد داوطلب ...  بیشتر

بررسی رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری

ابوالفضل کرمی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5896

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر دبیرستانی منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل 225 نفر بود که از پایه اول 75 نفر و در پایه های دوم و سوم رشته های نظری از هر رشته در هر پایه 25 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه ...  بیشتر