مشاوره
ادراک زنان از نقش کارکرد تنظیم رابطه جنسی در خانواده بر کیفیت زندگی زناشویی

محبوبه صالح نیا؛ جواد خدادادی سنگده؛ کوثر دهدست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.67438.2951

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی درک زنان از ماهیت تنظیم روابط جنسی و نقش آن بر کیفیت زندگی زناشویی صورت گرفت. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده‌بنیاد انجام شد. نمونه مورد پژوهش شامل 16 زن متاهل 20 تا 45 ساله مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 1400 بود. نمونه‌گیری به صورت هدف‌مند و به شیوه در دسترس انجام شد. ملاک ورود به تحقیق رضایت از زندگی زناشویی(استفاده ...  بیشتر

تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین

نازیلا اقبال؛ آسیه شریعتمدار؛ جواد خدادادی سنگده

دوره 13، شماره 52 ، دی 1401، ، صفحه 281-309

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.61541.2720

چکیده
  یکی از آداب فرهنگی ایرانیان، رودربایستی است: نوعی احساس کم‌رویی و خجالت، مرتبط با حفظ وجهه که در مواقعی‏که افراد احترام زیادی برای طرف مقابل قائلند، به‏چشم می‎خورد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین انجام شد. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده گردید. ...  بیشتر

شناسایی دلایل شکل‌گیری تعارض زناشویی در دوران عقد

جواد خدادادی سنگده

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، ، صفحه 25-54

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62628.2758

چکیده
  دوره عقد ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که تأثیر مهمی در زندگی فردی و اجتماعی هر شخصی دارد. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی دلایل شکل‌گیری تعارضات زناشویی در دوره عقد انجام شد. این پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمونی (تماتیک) انجام شد. جمعیت موردمطالعه پژوهش برابر است با مشارکت­کنندگان پژوهش که زوج­های عقد کرده متعارض ...  بیشتر

تدوین الگوی مفهومی رضایت از ازدواج در بستر خانواده‌ سالم: مبتنی بر بافت فرهنگی

جواد خدادادی سنگده؛ اعظم کلائی؛ مرتضی گوهری پور

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، ، صفحه 27-60

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.41451.2129

چکیده
  از مهم‌ترین ملاک‌های سلامت کانون خانواده و از پایه‌های رابطه زوجی رضایت از ازدواج است که مفهومی وابسته به بستر خانواده و بافت فرهنگی جامعه است. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی رضایت از ازدواج در بستر خانواده سالم بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس روش داده بنیاد انجام شد. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق بود که تا رسیدن به اشباع نظری ...  بیشتر