نویسنده = آتوسا کلانتر هرمزی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 27-48

10.22054/qccpc.2019.40632.2098

مرتضی رضایی مدنی؛ آتوسا کلانترهرمزی؛ ابراهیم نعیمی


2. بررسی رابطه ی باورهای فراشناخت باخودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 83-104

10.22054/qccpc.2016.6726

اعظم اصولی؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی


3. بررسی رابطه‌ی بین نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهایی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 45-67

10.22054/qccpc.2015.4269

آتوسا کلانترهرمزی؛ اوین کانی سانانی


4. اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند ساکن شهر تهران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 15-39

10.22054/qccpc.2015.4207

کبری دهقان؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی


5. تاثیرآموزش حقوق متقابل والد – فرزند از دیدگاه آموزه‌های اسلامی بر کاهش تعارضات والد- فرزند

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 1-16

طاهره جباری؛ معصومه اسمعیلی؛ آتوسا کلانتر هرمزی


6. بررسی همبستگی میان رابطۀ پدر- فرزندی وکفایت اجتماعی در نوجوانان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 108-130

فریبا سهیلی؛ آتوسا کلانترهرمزی