دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. تدوین الگوی مفهومی خودآگاهی مبتنی بر اندیشه‎های شهید مطهری(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22054/qccpc.2021.60185.2677

نرگس جعفری؛ احمد سلحشوری؛ ایراندخت فیاض؛ محمد عسگری


2. شناسایی دلایل شکل‌گیری تعارض زناشویی در دوران عقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22054/qccpc.2021.62628.2758

جواد خدادادی سنگده


3. تأثیر آموزش باورها وحالت فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/qccpc.2021.61153.2710

محمدحسین سالاری فر؛ محسن خورشیدزاده؛ گوهر یزدانی


4. "ما ازدواج کرده ایم، اما زیر یک سقف زندگی نمی کنیم": تجارب زیسته افراد متاهل در دوران عقدبستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22054/qccpc.2021.60370.2683

مریم فلاحت پیشه بابلی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ لیلی پناغی؛ محمود حیدری


5. بررسی کیفی نقش پیشگیرانه پلیس زن در افزایش احساس امنیت اجتماعی پس از بحران زلزله کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/qccpc.2021.58399.2627

سمیه کاظمیان


6. تدوین و اعتبارسنجی ابزار سنجش سلامت معنوی مبتنی بر متون اسلامی مرتبط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22054/qccpc.2021.59748.2667

اعظم اسکندری؛ سعید وزیری؛ محمد حسین فلاح؛ ابوالقاسم عاصی مذنب


7. تدوین مدل کامیابی شغلی در ارتباط با هوش هیجانی با نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی در معلمان زن مقطع ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1400

10.22054/qccpc.2021.58754.2636

حمیرا عبدالمحمدی؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی


8. مقایسه اثربخشی بسته آموزشی ارتقاء روابط بین فردی زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار و مشاوره زناشویی شناختی رفتاری بر دلبستگی و تعهد زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22054/qccpc.2021.61783.2731

سمیه بازرگان؛ محمد آرش رمضانی؛ حمید آتش پور؛ رومینا امیری


9. شناسایی چالشهای زمینه ای در سیستم و ارتباطات خانواده های کارکنان اقماری صنعت نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22054/qccpc.2021.61587.2724

محمد باباپور؛ غنچه راهب؛ کیانوش عبدی


10. شناسایی ویژ گی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب، از دیدگاه معلمان، دانش آموزان و اولیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22054/qccpc.2021.52427.2411

محمد گل صنملو؛ سید صدر الدین شریعتی؛ ابراهیم نعیمی؛ علی خورسندی


11. تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/qccpc.2021.61541.2720

نازیلا اقبال؛ آسیه شریعتمدار؛ جواد خدادادی سنگده


12. طراحی مدل صلاحیت های حرفه ای مشاوران طلاق مراکز مداخله در بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22054/qccpc.2021.62949.2770

زهرا اکبری؛ آسیه شریعتمدار؛ کیومرث فرحبخش؛ علی محمد نظری


14. اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان با غنی سازی فناوری بر شاد زیستی و نشخوار فکری کودکان دختر بی سرپرست و بدسرپرست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1400

10.22054/qccpc.2021.59394.2658

مهدی واحدی؛ علی اکبر کبیری


15. اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ششم دبستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22054/qccpc.2020.40874.2104

حمیده اعتصامی؛ عبدالله شفیع آبادی


17. الگوی مفهومی راهبردهای مقابله ای در مواجهه با مسئولیتهای زنان سرپرست خانوار:یک مطالعه پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22054/qccpc.2020.51419.2365

فهیمه قشقایی؛ علی دلاور؛ جواد خلعتبری؛ عبدالله شفیع آبادی


18. تدوین عوامل فردی مثبت و منفی موثر بر آماده سازی روانی خلبانان خطوط هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22054/qccpc.2020.51306.2362

حسام سرواحد؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد عسگری