دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب هستی در زنان مبتلا به سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22054/qccpc.2023.70009.3011

زهرا زری معین؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ محمد رضا صیرفی


نقش ویژگیهای شخصیتی در مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22054/qccpc.2023.70328.3024

طلعت آهنگر؛ احمد برجعلی؛ مهدی دوایی


مطالعه کیفی فرایند سازگاری فرزندان با طلاق والدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22054/qccpc.2023.71607.3056

زهره صالح بیگی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ کیومرث فرحبخش


مدل علّی بهزیستی تحصیلی براساس کمال گرایی چند بعدی بانقش میانجی درگیری تحصیلی دردختران نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22054/qccpc.2023.66974.2918

شهین شاکری؛ ابوالفضل کرمی؛ مهشید ایزدی؛ افسانه قنبری پناه