کلیدواژه‌ها = اسلام
تعداد مقالات: 4
1. غنی سازی زندگی زناشویی بر مبنای آموزه های اسلامی: یک تحلیل محتوای کیفی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1400، صفحه 1-46

10.22054/qccpc.2021.58891.2642

مجتبی ساتکین؛ سید ابوالقاسم مهری نژاد؛ نعمت ستوده اصل؛ حسن اسدزاده


4. شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 55-80

10.22054/qccpc.2015.4420

محمد ثناگویی زاده؛ عذری اعتمادی؛ سید احمد احمدی؛ ر ضوان السادات جزایری