کلیدواژه‌ها = فرسودگی تحصیلی
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر آموزش باورها وحالت فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 12، شماره 48، زمستان 1400، صفحه 101-122

10.22054/qccpc.2021.61153.2710

گوهر یزدانی؛ محمدحسین سالاری فر؛ محسن خورشیدزاده


3. حمایت اجتماعی مرتبط با نقش، تعارضات نقش کار-خانواده-تحصیل و فرسودگی تحصیلی در زنان

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 155-182

10.22054/qccpc.2019.43560.2166

فهیمه عبدالله‌آبادی؛ مجید غفاری؛ حبیب الله نادری


5. تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره‌ی کارشناسی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 1-27

10.22054/qccpc.2015.4419

محمد رضا فلسفی نژاد؛ محسن عزیزی ابرقوئی؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ فریبرز درتاج