1. فراتحلیل رابطه متغیر های شخصیتی با استرس شغلی

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 124-140

چکیده
  شناخت ویژگی های شخصیت وچگونگی بر انگیخته شدن انسان ها در شرایط استرس زای شغلی  وهمچنین پیامد های روانی استرس شغلی از جمله مباحث مطرح در روانشناسی است.تحقیقات بسیاری رابطه متغیرهای شخصیتی با استرس شغلی را بررسی کرده اند. اما گاهی نتایج آن ها نا هماهنگ ومتناقض  هستند. پژوهش فراتحلیلی، مجموعه ای ازفنون نظام دار برای حل تناقض درمورد ...  بیشتر

2. فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناسی-مشاوره‌ای بر افزایش رضایت زناشویی زوجین (ایران: 1391-1381)

ایوب کمالی؛ سمیره دهقانی فیروزآبادی؛ حامد قاسمی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 70-86

چکیده
  زمینه و هدف: آن چه در ازدواج بیش از هر چیز دیگری مهم می باشد سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج است.­­­ رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم و پیچیده از یک رابطه زناشویی است که عوامل مهم و متعددی در آن نقش دارد و می­تواند به وسیله­ روش­های مداخله­ای مختلف تحت تأثیر قرار بگیرد. بنابراین بررسی و اعتباریابی اثربخشی مداخلات روان­شناسی­-مشاوره­ای ...  بیشتر

3. فراتحلیل مقایسه اثربخشی مداخلات روانشناختی و دارو درمانی بر کاهش سردردهای میگرنی و تنشی (ایران 1379-1390)

ایوب کمالی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 83-117

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.5917

چکیده
  زمینه و هدف: در سال‏های اخیر، متخصصان در زمینه سردردهای میگرنی و تنشی به دنبال سنجش و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روانشناختی و درمان دارویی بوده‏اند. در این خصوص فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روش درمان را مشخص می‏نماید. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، ...  بیشتر

4. فراتحلیل مقایسه اثربخشی مداخلات روانشناختی و دارو درمانی بر کاهش سردردهای میگرنی و تنشی (ایران 1390-1379)

ایوب کمالی؛ حمیدرضا عریضی؛ احمد عابدی

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، ، صفحه 145-179

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.5912

چکیده
  زمینه و هدف: در سال های اخیر، متخصصان در زمینه سردردهای میگرنی و تنشی به دنبال سنجش و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روانشناختی و درمان دارویی بوده اند. در این خصوص فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روش درمان را مشخص می نماید. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، ...  بیشتر

5. فرا تحلیل مقایسه اثربخشی درمانهای دارویی و مداخلات روانشناختی بر میزان نشانه های افسردگی

الهام آقایی؛ سمیه جمالی

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6068

چکیده
  هدف: در سالهای اخیر، روان شناسان و پزشکان در زمینه افسردگی به دنبال ارزیابی و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روان شناختی و درمانهای دارویی بوده اند، در این خصوص، فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روشهای درمان را مشخص مینماید، روش: پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده الگوی پژوهشی فراتحلیل، ...  بیشتر