کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل رابطه متغیر های شخصیتی با استرس شغلی

دوره 5، شماره 19، مهر 1393، صفحه 124-140

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی


فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناسی-مشاوره‌ای بر افزایش رضایت زناشویی زوجین (ایران: 1391-1381)

دوره 5، شماره 19، مهر 1393، صفحه 70-86

ایوب کمالی؛ سمیره دهقانی فیروزآبادی؛ حامد قاسمی